Etterforsker 120 overgrepssaker i Tysfjord

Politiet etterforsker 120 saker som omhandler seksuelle overgrep i den såkalte Tysfjordsaken. Totalt er det snakk om 70 fornærmede, i hovedsak jenter under 16 år.

Tysfjord rådhus

I juni sto elleve kvinner og menn fra Tysfjord fram med sine overgrepshistorier i VG. I sakene som etterforskes er det snakk om voldtekter av barn og voksne, seksuell omgang med barn under 14 år og seksuelle overgrep som er begått ved utnytting av stilling eller tillitsforhold.

Foto: Billy Jacobsen / NRK

Det betyr at antall saker som politiet etterforsker har mer enn doblet seg siden november i fjor. Den gang hadde politiet opprettet 56 saker. Nå, et halvt år senere, har tallet altså steget til 120, opplyser Nordland politidistrikt i en pressemelding.

Det er registrert mer enn 70 fornærmede i sakene. Det dreier seg i all hovedsak om jenter som var i alderen 7–16 år da de seksuelle overgrepene skal ha blitt begått.

Det er registrert mer enn 80 mistenkte, og så langt er det tatt ut siktelse i 11 saker, alle mot samme antatte gjerningsmann.

– Det antas at det frem mot høsten vil bli tatt ut siktelser/tiltaler i flere saker, uten at vi på dette stadiet kan si noe mer konkret om antall saker, sier politiadvokat Øyvind Rengård.

– Svært alvorlige forhold

Ifølge politiet omhandler de 120 registrerte sakene svært alvorlige forhold. Det dreier seg om voldtekt og andre former for seksuell omgang, samt andre seksuelle krenkelser.

– Politiet er stort sett ferdig med avhør av de fornærmede og de fornærmede har fått oppnevnt bistandsadvokat, med unntak av noen få saker som nylig er opprettet. Det er gjennomført vitneavhør i tilnærmet alle saker og i noen saker er det avhørt flere vitner, sier Rengård.

– Det er i tillegg gjennomført avhør av flere mistenkte. Avhør av mistenkte pågår ennå og er et arbeid som politiet vil fortsette i tiden fremover.

Flere saker er foreldet

Ifølge politiet ligger en god del av sakene 20 til 40 år tilbake i tid og mange vil derfor etter loven være foreldet.

– Det er viktig å presisere at selv om et visst antall saker henlegges fordi de er foreldet, så har den enkelte sak vært en viktig informasjonskilde for politiet. Dette fordi denne informasjon har bidratt til å gi politiet et godt bilde av omfanget av overgrepene i Tysfjord, sier politiadvokat Rengård.

Første rettssak

Det var i juni 2016 at 11 kvinner og menn fra Tysfjord sto fram med sine overgrepshistorier i VG Helg. Siden den gang har saken økt i omfang fra dag til dag.

I april gikk den første rettssaken i Tysfjord-saken i Ofoten tingrett. En kvinne i 30-årene saksøkte Tysfjord kommune for omsorgssvikt. Hun ble utsatt for overgrep av sin egen far gjennom flere år og hun mener kommunen ikke satte i gang nok tiltak for å hjelpe henne. I retten krevde kvinnen 6,1 millioner kroner i erstatning fra Tysfjord kommune.

I april ble det også kjent at politiet i Tysfjord skal granskes. Mellom 1997 og 2014 henla politiet 82 prosent av sedelighetssakene som ble anmeldt eller opprettet i Tysfjord. Nå er en tidligere lensmann i kommunen anmeldt for å ha unnlatt å etterforske overgrep.

Politiadvokat Rengård er overrasket over hvor mange saker det nå er snakk om.

– Jeg kjenner ikke til noe annet sakskompleks som har hatt samme omfang, sier han til NTB.