Etter at Hans-Anton varslet ble han uønsket i fagforeningen

Etter 18 år ble Hans-Anton Stenersen vraket til landsstyret i fagforeningen. Han mener det skyldes at han varslet om kritikkerdige forhold på arbeidsplassen.

Hans-Anton Stenersen

Distriktstillitsvalgt Hans-Anton Stenersen i Nordland mener han ble vraket til landsstyret etter å ha varslet om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

Foto: Øystein Nygård / NRK

I fjor høst varslet Hans-Anton Stenersen ledelsen i Posten om mulige brudd på arbeidsmiljøloven. Den mangeårige tillitsvalgte var alvorlig bekymret for helsevirkingene av arbeidssituasjonen til postbud i Nordland.

Men Stensersen opplevde at han ikke fikk støtte hos ledelsen i sin egen fagforening, LO-forbundet Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund (Postkom). I stedet fikk han et brev med en skriftlig advarsel fordi han ikke hadde gått tjenestevei med varslingen.

– Det var en sjokkerende beskjed å få. Jeg ga klar beskjed om at jeg ikke aksepterte det, sier Stenersen, som er distriktstillitsvalgt i Nordland.

Ble vraket etter 18 år

Stenersen har vært tillitsvalgt i Nordland i 20 år, og vært en del av landsstyret i Postkom i 18 år. Men da et nytt landsstyret skulle velges i høst, var ikke Stenersen lenger ønsket.

– Dialogen jeg har hatt med forbundsledelsen etter den skriftlige advarselene, gjør at jeg er sikker på at varslingssaken er årsaken, sier han.

At varslere får problemer med egen fagforening, er svært uvanlig.

– Generelt må vi tro at fagforeninger støtter de som varsler og ikke utsetter dem for negative reaksjoner, sier Sissel Trygstad, forskningssjef Forskningsstiftelsen Fafo.

Forbundsleder Odd Christian Øverland i Postkom står fast ved at det var riktig å gi Stenersen en skriftlig advarsel for måten han varslet på, men sier det ikke har noen sammenheng med vrakingen til landsstyret.

Odd Christian Øverland

Forbundsleder Odd Christian Øverland i Postkom avviser at vrakingen og varslingssaken har noen sammenheng.

– Jeg hadde overhode ingen innvirkning på valgkomiteens innstilling. Valgkomiteen jobber uavhengig av alle andre organ i forbundet, sier Øverland.

Han mener at Stenersen har et uvanlig høyt fravær fra landsstyremøtene de siste fire årene, og at dette kan være en årsak til at han ble byttet ut.

– Når jeg har vært borte fra møtene har det enten vært godkjent permisjon eller sykdom. Hvis dette har vært et problem, synes jeg det er merkelig at ledelsen ikke har kontaktet meg, sier Stenersen.

– Skaper fryktkultur

Postkom har også tidligere fått kritikk for å kvitte seg med personer som taler makta imot. I 2012 ble samtlige tre hovedvernombud vraket samtidig.

– Vi utfordret det bestående og de vedtatte sannheter. Forbundsledelsen brukte maktelementet for å rydde bort brysomme personer, sier tidligere konsernhovedvernombud Jan Flenstad.

Han har nå sluttet i Posten, men er bekymret for hvordan varslere i selskapet blir tatt vare på.

– Ledelsen sprer frykt. Man blir redd for å mene noe annet enn fagforeningen, mener Flenstad.

Odd Christian Øverland kjenner seg ikke igjen i bildet om en fryktkultur i Postkom.

– Jeg mener vi tar vare på varslere på en god og korrekt måte. Samtidig må man være mottakelig når det blir gitt tilbakemelding om at man ikke har forholdt seg til retningslinjene, sier Øverland.