NRK Meny
Normal

Ett skritt nærmere ny E6 på Helgeland

Over seks måneder etter at Statens vegvesen først etterlyste entreprenører til ny E6 på Helgeland, kan prosjektet endelig fortsette. – Vi har invitert tre entreprenører videre i prosessen, sier delprosjektleder.

E6 i Dunderlandsdalen

NRK har tidligere skrevet om E6 gjennom Dunderlandsdalen nord for Mo i Rana. Her var asfalten enkelte steder i ferd med å smuldre opp, som følge av mange år med stadig økende tungtrafikk, salting og skraping.

Foto: Ricky Hagen

Da Statens vegvesen i april i år utlyste prosjektet E6 Helgeland Nord, som Stortinget har bevilget milliarder til, var det bare to firma som meldte sin interesse.

Av disse to, ble kun det ene firmaet prekvalifisert av Vegvesenet.

For å bli prekvalifisert må aktørene ha de nødvendige forutsetningene for å realisere E6 Helgeland Nord.

Byggenæringens Landsforening uttalte i en tidligere sak at de ikke var i tvil om at man måtte ha flere enn to firmaer dersom konkurransen skulle være reell.

Men nå kan prosjektledelsen omsider gå videre i prosessen, etter at det i dag er klart at hele tre firmaer har kommet seg gjennom «nåløyet», forteller delprosjektleder Trond Maas Pedersen i Statens vegvesen.

– Vi har fått inn tre entreprenører, og alle disse er nå er prekvalifisert. Det betyr mye for prosjektet, sier han til NRK.

– Stor betydning

Trond Maas Pedersen i Statens vegvesen

Delprosjektleder Trond Maas Pedersen i Statens vegvesen ser lyst på fremtiden etter at tre entreprenører er med i konkurransen om E6 Helgeland Nord.

Foto: Gunnar Nilsen / Statens vegvesen

De tre aktørene er Hæhre Entreprenør, Leonhard Nilsen & Sønner (LNS) og NCC, som alle ønsker å jobbe med veiprosjektet E6 Helgeland Nord.

Veiprosjektet strekker seg over en strekning på 125 kilometer, fra Korgen til Bolna. Statens vegvesen skal bygge og utbedre i alt 62 kilometer veg, og prosjektet har en kostnadsramme på 1,69 milliarder kroner.

– At vi gikk en ny runde, det tror jeg har stor betydning. Dette er tre store seriøse firma som vi gleder oss til å samarbeide med, slik at vi får utviklet på prosjektet på best mulig måte, sier Maas Pedersen.

– Hva vil dere se etter når dere på et tidspunkt skal velge en av de tre?

– Pris er selvsagt en del av dette, men vi vil også se på løsningene som foreslås. Vi er opptatt av god trafikkavvikling. Da er det viktig at de kommer fram til gode løsninger når det gjelder prosjektering av broer, tuneller og så videre.

– Håper å kunne tegne kontrakt før sommeren

E6 Helgeland Nord er det første av i alt tre delprosjekter i veiutviklingspakken E6 Helgeland, som er beregnet å koste nærmere 5,2 milliarder kroner. Om lag 80 prosent av utbyggingen skal finansieres av Staten, mens resten av pengene hentes inn gjennom bompenger.

De aktuelle firmaene blir nå invitert til et oppstartsmøte i Oslo den 18. og 19. november.

– Da vil vi opprette en dialog se på tiden fremover. Tema vil være rammene for konkurransen, oppbygging, struktur og hele den biten.

Detaljene tegnes i den konkurransepregede dialogen. Der skal entreprenørene komme med forslag til konkrete løsninger, med innspill og tilbakemeldinger fra Statens vegvesen.

Hvis alt går etter planen, håper prosjektledelsen å kunne tegne kontrakt med før ferien i 2015, sier Maas Pedersen.

– Vi ser veldig lyst på fremtiden, avslutter han.

E6 Helgeland nord

Veiprosjektet E6 Helgeland nord strekker seg over totalt 125 kilometer, fra Bolna i nord til Korgen i sør. Det skal bygges 62 kilometer ny vei, mens 47 kilometer skal utbedres.

Foto: Statens vegvesen