Ett kjørefelt åpnet

NRK Trafikk melder at trafikken på fv.12 ved Bustneslia utenfor Mo i Rana kan passere, men ett kjørefelt er fortsatt stengt.