Ett felt stengt på E6 i Sørfold

På E6 i Sørfold sperrer et vogntog sørgående kjørefelt i Kjelvikskaret. Det er mulig å passere på stedet.