Ett felt åpnet sør for Mosjøen

E6 sør for Mosjøen er åpnet i ett felt ved Bjørnådalen etter å ha vært stengt pga. berging av en varebil.