To lokalsykehus kan bli lagt ned – må bruke opptil to dager på å reise til legetime

Ekspertgruppa som har foreslått å legge ned to lokalsykehus på Helgeland, innrømmer at reiseveien for en legetime ved et annet sykehus kan bli lang for enkelte. For Thina Nordfjellmark (34) og andre sør på Helgeland kan reiseveien bli opp mot to dager.

Thina Johanne Nordfjellmark

– Vi som bor på Sør-Helgeland opplever at vi mister stadig flere tilbud, som flyttes til Mo. Sykehuset er dråpen som får begeret til å renne over, sier Thina Nordfjellmark (Rødt) fra Sømna.

Foto: Privat

– Det henger ikke på greip. Vi får en reisevei på nær 30 mil. Det er i hovedsak på dårlige veier, vi føler det er en Amerika-reise å komme seg til Mo i Rana, sier Thina Nordfjellmark, som er nestleder i Rødt i Sømna.

I desember presenterte et ekspertutvalg frem sin foreløpige rapport om hvor framtidens sykehus på Helgeland bør ligge.

Der konkluderte gruppa med at to av dagens sykehus på Helgeland, nemlig i Mosjøen og Sandnessjøen, bør legges ned og i stedet erstattes med ett stort sykehus i Mo i Rana.

– Reisetiden med bil er bare tre og en halv til fire timer. Men om du skal på sjekk og trenger å bruke Helseekspressen som går fra Brønnøysund klokken 08:20 om morgenen, hender det ofte at folk må overnatte i Mo fordi de ikke rekker bussen tilbake.

Bussen er framme ved Helgelandssykehuset i Mo i Rana klokken 13:15, og drar igjen 15:30. Det betyr at en pasient kun har to timer og et kvarter på å gjøre seg ferdig på sykehuset. Ellers blir det en overnatting på Mo.

Til gjengjeld for sykehusnedleggelsen skal det etableres såkalte Distriktsmedisinske sentre der innbyggerne mister dagens sykehustilbud.

Men denne konklusjonen har ikke falt i god jord sør på Helgeland, der de frykter en altfor lang og kronglete reisevei.

Takker sykehuset i Sandnessjøen

Thina Johanne Nordfjellmark Nestleder Rødt Sømna

Thina Nordfjellmark jobber for å beholde akuttberedskapen i Sandnessjøen.

Foto: Privat

For Thina Johanne Nordfjellmark fra Sømna ble avstanden til sykehuset i Sandnessjøen avgjørende både da hun skulle føde sønnen sin, og da hun fikk hjerneslag.

Hun skulle egentlig føde i Bodø, men da fødselen plutselig startet flere uker før termin, var det utelukket. Sterk vind gjorde at ambulanseflyet ikke gikk, og rotorene på helikopteret var nediset.

– Det som berget meg fra en prematur fødsel var at jeg kunne sendes med båt til Sandnessjøen.

Her fikk hun medikamenter som stoppet riene, og sønnen ble ikke prematurfødt. I 2017 fikk Sømna-kvinnen også akutt behov for sykehuset i Sandnessjøen. De sterke hodesmertene og nedsatte allmenntilstanden viste seg å være et sjelden type venøst hjerneslag.

– Bare flaks gjorde at jeg ble hastesendt til Sandnessjøen, der jeg fikk behandling. Det er ikke sikkert jeg hadde vært her i dag om jeg hadde måttet reist helt til Mo, sier Nordfjellmark.

  • Les diktet Thina Nordfjellmark har skrevet om sykehuskampen nederst i saken.

– Utfordrende

Helgeland har i dag tre lokalsykehus, på Mo, i Sandnessjøen og i Mosjøen. Den eksterne ressursgruppa foreslår å legge ned sykehusene i Sandnessjøen og Mosjøen, slik at Helgeland vil ha ett, stort sykehus i Rana. Forslaget innebærer at Sandnessjøen, Mosjøen og Brønnøysund får distriktsmedisinske sentre.

Ekspertutvalget peker selv på lengre reisevei for enkelte innbyggere i rapporten:

«Dersom det store akuttsykehuset legges til Mo i Rana, vil det være pasienter fra Brønnøysund og omliggende øyer/kommuner som får så lang reisevei at det kan bli utfordrende å klare og reise frem og tilbake for en konsultasjon i løpet av en dag».

– Det vil føre til en sterk forringelse i pasienttilbudet til en del pasienter, mener Kjersti Toppe (Sp), nestleder i helse- og omsorgskomiteen.

Nylig satte NRK lørdagsrevyen søkelyset på de lange reisene for pasienter i Finnmark som skal til en kontroll på sykehus.

Toppe mener reiseavstand på Helgeland må vektlegges på en helt annen måte enn det som er gjort i rapporten fra ressursgruppa.

Kjersti Toppe og Trygve Slagsvold Vedum i Austrheim

Kjersti Toppe (Sp) og Trygve Slagsvold Vedum (t.h.).

Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Les også: Feiret baby nummer 300 – samme dag ble sykehuset foreslått nedlagt

– Det er klart man må se sykehusstrukturen i forhold til dette. Det er en stor misnøye blant pasientene for måten de blir transportert på og at det ofte blir på billigst mulig måte for at sykehuset skal spare penger.

Hun er ikke i tvil om at to likeverdige sykehus på Helgeland må utredes bedre.

– Ja, det er i hvert fall et mye bedre alternativ enn ett felles sykehus, mener hun.

Uenig med Toppe

Ressursgruppa Helgelandssykehuset

Ressursgruppa fra i fjor, da de annonserte at de anbefalte å legge Helgelandssykehuset til Mo i Rana.

Foto: Frank Nygård / NRK

Toppe er ikke den eneste helsepolitikeren på Stortinget som har reist nordover til Helgeland på nyåret for å sette seg inn i debatten som pågår.

Sveinung Stensland (H) mener derimot at ekspertgruppa er i takt med fagfolk på Helgeland.

– Jeg konstaterer at ingen av de fagfolkene jeg traff, hverken i Mosjøen, Sandnessjøen eller Mo i Rana, var tilhengere av to sykehus. De ønsket ett sykehus og et samlet miljø. Jeg bet meg spesielt merke i at både jordmødre og leger sa det samme, og legger til:

Sveinung Stensland, helsepolitisk talsmann Høyre

Sveinung Stensland, Høyre.

Foto: Stortinget

– Kjersti Toppe får bestemme hva hun mener selv, men jeg velger å lytte til lokale fagfolk som faktisk står og jobber med pasienter som trenger hjelp, hver dag.

Les også: Har brukt over en million kroner på tre ulike svar – som alle konkluderer forskjellig

Fram til første mars er rapporten om Helgelandssykehuset 2025 ute på høring. Senere skal Helgelandssykehuset og Helse Nord bestemme seg for hva som blir løsninga. Toppe tror saka godt kan ende i Stortinget.

– Alt som handler om sykehus er politikk. Stortinget kan når som helst gå inn med forslag for å overprøve beslutninger som blir tatt i helseforetak. Jeg følger godt med på hva som skjer på Helgelandskysten, avslutter hun.

Sykehuset tell Mo? Ke jær vi no..?

E sett her å tænke

på alt som e har

Onga, hus, bil, katt,

og ligetell kar

Vi har dæ jo godt

i vårt langstrakte land

Mæn på Helgeland bi godan borte

så fort goda strykes kan

Førr et likeværdi helsetilbud

for nabo, kjære og nære

dæ beslutta ei ressursgruppa nylig iskaldt å fjærne

Vi kan kje sett så blåøyd

og tvinn tommla og se

at alt i distriktan

så hjerteløst legges ned

EFFEKTIVISERING! ropes dæ

når lokalsykehus fjærnes

No kan vi kje længer

bi akutt syk her rundt Trælnes

Og mange e vi

som kje ha vært her no

om akutten vi engång mått tell

låg øverst på Mo

No må vi stå sammen

kvar søster og kvar bror

Vi godtar kje meir nedlegging

av alt vi åg treng i nord!

Thina Johanne Nordfjellmark