NRK Meny
Normal

– Mange likhetstrekk mellom Nord-Norge og Skottland

I går sa skottene nei til selvstendighet, men hva ville skjedd hvis nordlendingene sa ja til det samme?

Bunesfjord, Lofoten

Det er ikke tvil om at en nordnorsk løsrivelse fra Norge, ville rammet landet hardt, sier Erlend Bullvåg. Avbildet er Bunesfjord i Lofoten.

Foto: Billy Jacobsen / NRK

I går kveld stemte skottene ned forslaget om løsrivelse fra Storbritannia, men debatten om selvstyre for regioner i land rundt om i verden er ikke unik.

NRK har spurt førsteamanuensis ved Handelshøyskolen i Bodø, Erlend Bullvåg, hva som ville skjedd hvis Norges nordligste landsdel hadde valgt å løsrive seg.

– Dette er nok mest en artig idé, men at regioner ønsker innflytelse over sin egen utvikling er noe som går igjen i hele Europa. I så måte er det det som skjer i Skottland akkurat det samme som skjer hos oss, sier Bullvåg.

Debatten om nordnorsk løsrivelse er ikke ny, men heller ikke gammel. For fem år siden ble det til og med snakket om «republikken Hålogaland», og en Facebook-gruppe ble opprettet. Denne kom som et svar på Idrettsstyrets nei til et OL i Tromsø i 2008.

Gjensidig avhengighet

Erlend Bullvåg

Erlend Bullvåg.

Foto: Ola Hellnes / NRK
Nord-Noreg

Ifølge Bullvåg har vi en gjensidig avhengighet i Norge.

Foto: NRK

– Vi ønsker egen styring og ikke et forstanderskap som av og til gjør ting vi ikke helt forstår, sier Bullvåg.

Og det er ikke tvil om at en nordnorsk løsrivelse fra Norge, ville rammet landet hardt.

– Vi har noe så viktig som ressurser og flinke folk. Vi har også fornybare ressurser, og her øker etterspørselen stort i Europa. Så vi har for så vidt en bærekraft som er helt unik i Norge.

Men ifølge Bullvåg er Nord-Norge like avhengig av resten av landet som landet er av regionen. Hva mener folket?

Ja til egen stat

Kristian Tvenning

Kristian Tvenning.

Foto: Barbro Andersen / NRK
Anne Cecilie Pedersen

Anne Cecilie Pedersen.

Foto: Barbro Andersen / NRK
Randi Meland

Randi Meland.

Foto: Barbro Andersen / NRK

– Kunne en løsriving være en idé for Nord-Norge?

– Jeg tror vi ville tjent godt på det. Landet er delt i to. her har vi alt av verdi. I hvert fall det som ligger nord for Trondheimsfjorden kunne blitt en egen stat, sier Kristian Tvenning på gata i Bodø.

Tvenning støttes av Anne Cecilie Pedersen, som mener landsdelen burde meldt seg ut av resten av landet for lenge siden.

– Vi er ganske selvberget, og med verdiskapingen vi har her kunne vi greid oss ganske greit alene. Denne måtte vært organisert som de fleste stater, men ikke som et monarki.

– Hvor skulle i så fall hovedstaden ligge?

– Det måtte blitt en avstemming for vi skal ha et demokrati. Men når alt kommer til alt har vi det nok ganske godt her i landet. Vi er bygd opp med mye småkommuner, og løsrevet ville vi nok hatt en litt mer rettferdig fordeling og et kommunesystem som hadde fungert bedre, sier Pedersen.

– Håpløse drømmerier

Men ikke alle på gata er enige i at en egen, nordnorsk stat ville vært rette veien å gå.

– Nei, det tror jeg virkelig ikke. Det mener jeg er håpløse drømmerier fra nordlendingene, sier Randi Meland.

Meland mener landsdelen er helt avhengig av strukturen den deler med resten av Norge.

– Det gjelder både økonomisk, sosialt, kulturelt, samferdsel, demokratisk system, absolutt alt. Jeg kan være med å leke med tanken på hvordan vi kan skape et bedre liv her i nord med mergevinst for oss, men vi er en solidarisk del av en enhet, sier Meland.

– Whisky skiller Nord-Norge fra Skottland

Ifølge førsteamanuensis Bullvåg er det viktigste Norge ville gått glipp av hvis landsdelen hadde slitt seg løs, penger.

– Her snakker vi om eksportinntektene fra havbruket og industrien. Vi har en industri som sysselsetter 3000 mennesker i fylket, men som produserer over 20 milliarder i eksportinntekter. Det er en enormt stor maskin som sikrer økonomisk grunnlag for alt annet som skjer i samfunnet.

Bullvåg mener han ser mange likhetstrekk mellom Skottland og Nord-Norge. Blant annet er et sterkt selvbilde noe som går igjen.

– Skottene driver også med mye av det samme som oss som fisk, olje, turisme og produksjon og også industri. Kanskje det eneste som skiller oss er at de også har en egen produksjon av edlere dråper, altså whisky.

Han er ikke overrasket over at mange av de NRK møtte på gata var positive til nordnorsk selvråderett.

Mener et samlet Norge er sikrere

– Dette med styresett ser vi jo i avstemminger om vi skal ha et monarki eller parlamentarisme, og der er det ganske balansert hvor mange som vil ha det ene og det andre. Det samme vil gjelde styring av regionen, vi ønsker selvfølgelig å ha noe å si i beslutninger som tas her vi bor i større grad enn i dag.

Men førsteamanuensisen mener en løsrivelse ville tatt lang tid, og det ville skapt store problemer.

– Samtidig er den gjennomførbar og den skal gjennomføres sivilisert.

– Enn så lenge bør vi kanskje bare holde oss til resten av Norge?

– For de fleste som går på jobb vil jobben være sikrere som en del av Norge og ikke som en del av et eget Nord-Norge.

  • Bør Nord-Norge løsrive seg? Si din mening i kommentarfeltet.