NRK Meny

ESA: Norge har ikke brutt reglene

Norge brøt ikke EØSs regelverk da det i en anbudsrunde om betjening av regionale flyruter ble stilt særskilte tekniske krav som kun Widerøe oppfylte. Det fastslår EFTAs overvåkingsorgan ESA i en pressemelding onsdag etter å ha avsluttet en klagesak mot Norge. Klager mente at norske myndigheter favoriserte Widerøes Flyveselskap ettersom det ble stilt krav om at fly som betjener visse flyplasser, må ha utstyr som gjør det mulig å foreta en satellittbasert innflyging. Ingen andre flyoperatører enn Widerøe kunne oppfylle kravet. (NTB)