ESA mistenker at Widerøe har brutt EØS-regler

Den foreløpige konklusjon til tilsynet er at Widerøe har misbrukt markedsmakten sin i Norge ved å nekte konkurrenter tilgang til utstyr for å fly på kortbanenettet. Widerøe er overrasket og uenig i anklagene.

Bombetrussel mot Widerøe-fly

Widerøe er mistenkt for å ha misbrukt markedsmakten sin, ved å ikke la konkurrenter få tilgang til utstyr som er nødvendig for å fly på kortbanenettet her til lands.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Vår mistanke er at vi har med en overtredelse som har ledet til at det ikke har kunnet vært noen reell konkurranse, og den overtredelsen regnes som ganske grov, sier konkurransedirektør Gjermund Mathisen i ESA.

Tilsynet kontrollerer at EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein følger reglene i EØS-avtalen. EØS-avtalen skal sikre fri flyt av varer, personer, tjenester og kapital mellom alle de 31 EØS-statene. Dersom de mener Widerøe har brutt konkurransereglene, kan flyselskapet får en bot.

Gjermund Mathisen

Gjermund Mathisen i ESA sier Widerøe kan risikere en stor bot, dersom ESA mener selskapet har brutt konkurransereglene.

Foto: EFTA / Presse

– Taket på boten er ti prosent av foretakets årlige omsetning, den blir beregnet ut fra størrelsen på omsetningen som er berørt, hvor grov overtredelsen har vært, og hvor lenge det har pågått, sier Mathisen.

Skal ha nektet konkurrenter tilgang

For å delta i mange av anbudskonkurransene om statlig finansierte regionale flyruter eller såkalte "FOT-ruter" var det tidligere nødvendig å ha et satellittbasert innflygingssystem. Dette var i bruk på flere av flyplassene i Nord-Norge og på Vestlandskysten for å sørge for sikker innflyging på steder med vanskelige forhold.

For å kommunisere med satellittsystemet måtte flyene ha egne mottakere installert om bord. Widerøe eide alle de tilgjengelige mottakerne til dette systemet.

ESAs foreløpige konklusjon er at Widerøe urettmessig har nektet mulige konkurrenter tilgang til de nødvendige mottakerne. På den måten synes Widerøe tidligere å ha vært det eneste selskapet som kunne vinne en del av anbudskontraktene.

– Hvis det i realiteten bare finnes ett selskap som kan vinne statlige anbud, kan staten måtte betale mer enn nødvendig. Regningen lander i så fall hos skattebetalerne», skriver Frank J. Büchel, ESAs kollegiemedlem med ansvar for konkurransesaker i ei pressemelding.

Gjermund Mathisen i ESA sier at Scat1-systemet fortsatt er i drift, men at det i tillegg finnes flere andre innflygingssystemer som er tilgjengelige både for Widerøe og andre selskap. Dermed vil trolig en slik sak aldri bli tema hos oss igjen.

Danish Air mistet anbud til Widerøe

En av dem som opplevde å tape konkurransen om å fly på kortbanenettet mellom Bodø og Lofoten var Danish Air. Danskene fikk anbudet i 2012 , men etter en klage til samferdselsdepartementet, fikk Widerøe overta flyrutene her. Danish Air saksøkte staten , men de tapte saken fordi retten ikke mente at satellittsystemet ikke førte til hindringer i konkurransen.

– Vi er utsatt for noen anbudsprosesser som ikke følger regelverket, og som egentlig bare tjener til det formål å kvalifisere én tilbyder i disse anbudskonkurransene, nemlig Widerøe, sa Jesper Rungholm i Danish Air til NRK i 2013. 

Widerøe er overrasket over varsel

Stein Nilsen

Administrerende direktør Stein Nilsen i Widerøes Flyveselskap er overrasket over varselet fra ESA.

Foto: Handelshøgskolen Nord Universitet

– Selv om det snart er fire år siden EFTA kom på uanmeldt besøk og foretok sine første undersøkelser, er det nå første gang vi får innsyn i helheten og konkrete detaljer om hva vi faktisk er anklaget for, sier administrerende direktør Stein Nilsen i Widerøes Flyveselskap AS i ei pressemelding.

ESA hadde en razzia hos Widerøe i juni 2014, to ¨år etter åpnet ESA en formell undersøkelse. Widerøe har fått en svarfrist til 3. juli.

– Først nå får vi anledning til imøtegå påstandene, slik at vi kan presentere et bredt anlagt forsvar overfor ESA. Vi er likevel overrasket over å motta varsel om vedtak, og er grunnleggende uenige i anklagene. Widerøes Flyveselskap er uenig i både faktabeskrivelsen og de juridiske vurderingene som ESA baserer dette varselet på, sier Nilsen.