Ordføreren i «Norges Monaco»: – Det bygges boliger og næringslivet i Bø jobber for fullt

Fra mandag har ordfører Sture Pedersen (H) sin første arbeidsdag i kommunen med Norges laveste formuesskatt. Statsminister Erna Solberg mener skattegrepet i nord utfordrer systemet.

Bø-ordfører Sture Pedersen

– Vi er nødt til å tenke utradisjonelt for å løfte debatten om distriktspolitikk, sier Høyre-ordfører Sture Pedersen i Bø i Vesterålen. 

Foto: Lars-Bjorn Martinsen / NRK

Bø i Vesterålen har fått stor oppmerksomhet for sitt kutt i formuesskatten.

Rett før jul varslet også Strand kommune i Rogaland et lignende kutt. Ifølge en oversikt i VG like før jul er det ytterligere fem Høyre-kommuner som vurderer å følge etter Bø.

Her kom det også fram at det er bred enighet blant Høyre-ordførerne om at det som skjer i Bø er en god sak for Høyre nasjonalt neste års valgkamp.

Statsminister Erna Solberg er ikke udelt begeistret for de lokale skattekuttene.

– Alle kommuner har mulighet til å sette ned inntektsskatten og den kommunale formuesskatten. Når ingen har gjort det, er det nok fordi man kanskje vet at det er veldig vanskelig med den typen detaljert inntektssystem som vi har, sier Solberg til NTB.

Hun viser til at lovverkets åpning for lokale kutt i inntekts- og formuesskatt ikke henger sammen med det finmaskede systemet for inntektsomfordeling og utgiftsdekning i norske kommuner.

– Systemet er ikke tilpasset og utfordres selvfølgelig nå, konstaterer statsministeren.

Har skapt nasjonal debatt

Bø kutter fra 1. januar 2021 den lokale delen av formuesskatten fra 0,7 til 0,2 prosent.

Strand setter ned formuesskatten fra 0,7 til 0,45 prosent i 2022.

Grepet til Bø-ordfører Sture Pedersen har skapt en nasjonal debatt om økonomiske konsekvenser.

KS' økonomer har konkludert med at kommuner som gjør slike vedtak, må forberede seg på reduserte inntekter de første årene etter nedsettelsen.

Les alle sakene om skatteparadiset Bø i Vesterålen her.

Skattekuttet vil påføre Bø rundt 5 millioner kroner i tapte inntekter fra dem som allerede bor i kommunen.

Dette tapet må kommunen selv ta.

Samtidig har regjeringen gjort et særegent unntak for Bø som gjør at de sparer 5 millioner.

Kommunen vil få hjelp til å dekke fellesskapets skattetap som oppstår når folk med formuer, flytter til kommunen.

Inntektssystemutvalget skal foreta en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for kommunene innen 1. juni 2022.

Solberg: – Bra å tenke utenfor boksen

Solberg mener like fullt det er bra at folk «tenker utenfor boksen» og utfordrer etablerte sannheter.

– Det har Sture i Bø gjort lenge. Han har bidratt til å legge forholdene til rette for at ett av de selskapene som produserer datasystemer for kommunesektoren, ble etablert i Bø, sier hun.

– Men hvordan skaper kutt i formuesskatten arbeidsplasser lokalt?

– Det å ha folk med høy formue og høy økonomisk aktivitet gir ringvirkninger som ikke dreier seg bare om skatt til kommunen. Det bidrar til et miljø som gjør at du får mer inntekter, aktivitet og investeringer, sier Solberg.

Men økonomiprofessor Jarle Møen ved Norges Handelshøyskole er skeptisk til å bruke redusert formuesskatt som et næringspolitisk virkemiddel.

– Det blir privatøkonomisk lønnsomt å flytte til Strand, men det blir ikke mer lønnsomt å skape arbeidsplasser lokalt. Kapitalen som de nye innbyggerne eier, kan være investert hvor som helst uten at det påvirker skatten, sier han til NRK.

– Lokale skatteparadiser

Både Arbeiderpartiet og SV har kastet seg inn i debatten om lokale kutt i formuesskatten. Ap-nestleder Bjørnar Skjæran har advart mot kutt i formuesskatten, en skatt han mener er en viktig del av et rettferdig skattesystem.

– Den resterende utgiften – en udekket regning – vil bli større jo flere kommuner som velger å gjøre dette, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til NTB.

– Vi vil fjerne muligheten kommunene har til å sette ned den kommunale formuesskatten, fordi det vil innebære lokale skatteparadiser rundt om i landet, framholder hun.

Kari Elisabeth Kaski

SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski.

Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

Vil bevise at det funker

Høyre-ordfører Sture Pedersen i Bø sier til NRK at han skjønner at skattekuttet provoserer partier på venstresida.

– Jeg vet at SV og Ap ideologisk sett er for formuesskatt. Men de er også for vekst i Distrikts-Norge. Vi skal ha skatt og et velferdssystem, men kanskje man skal skatte på en annen måte?

Pedersen tror han på sikt vil klare å bevise at Bø-modellen kan funke og gi resultater.

– Dersom utradisjonelle tiltak er med på å skape vekst og flytte kapital fra sentrale strøk, synes jeg det er et godt tiltak.

Høyre vedtok på sitt landsmøte i høst å fjerne hele formuesskatten, et grep som ville kostet rundt 15 milliarder kroner.

Men Solberg avviste kort tid etter at det er aktuelt å fjerne hele den omstridte skatten.

– Ja, vi utfordrer

Bø-ordfører Sture Pedersen (H) gir Erna rett i at Bø og de andre Høyre-kommunene som vil gå samme vei, utfordrer det eksisterende skattesystemet.

– Men det er full lovlig, sier han til NRK.

Likevel opplever Pedersen at statsministeren forstår hva nordlandskommunen prøver på.

– Det lokale næringslivet i Bø har aldri hatt så mye å gjøre som nå. Mange har begynt å få trua tilbake. Nå bygges det ti nye boliger i kommunen. Det har ikke skjedd på flere år.

20 pakker flyttelasset

Sture Pedersen (H)
Foto: Barbro Andersen / NRK

Da skattestuntet var i startfasen, håpte ordføreren at kanskje ti rikinger ville melde flytting til utkantkommunen i nord.

– Nå er vi oppe i nærmere 20 personer som vil flytte hit. Disse forventer vi skal være med på å skape noe. Det vil vi følge opp fremover.

Ordføreren gleder seg til første arbeidsdag i det nye året. Med en lokal formuesskatt på bare 0,2 prosent.

– Nå er vi i gang. Jeg kommer til å være veldig aktiv fra i morgen tidlig mot de jeg vet har flyttet. Vi er nødt til å tenke utradisjonelt for å løfte debatten om distriktspolitikk, sier Høyre-ordfører Sture Pedersen.