Hopp til innhold

Erfarne politijurister slutter – tjener nesten 400.000 kroner mer som advokat

Dårlige lønn- og arbeidsvilkår gjør at flere erfarne jurister i politiet bytter jobb. En av dem som fikk nok av den negative utviklingen er tidligere politijurist Charlotte Marie Ringkjøb.

ringkjoeb

Charlotte Marie Ringkjøb var én av juristene innen sedelighet og familievold som byttet jobb til fordel for bedre rammevilkår.

Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Politijuristene opplever at flere av de mest erfarne slutter i jobben fordi arbeidsvilkårene og lønna er dårligere enn andre steder.

Bedre lønns- og arbeidsvilkår som advokat eller jurist i offentlig forvaltning lokker de erfarne juristene ut av politietaten.

– Rammevilkårene for å utøve jobben ble dårligere. Slik det er for en politijurist i dag, får man ikke oppfylt kravene til jobben man skal utføre, sier tidligere politijurist Charlotte Marie Ringkjøb.

Straffeprosessloven og påtaleinstruksen gir regler for hvordan arbeidet skal utøves, på bakgrunn av dette gir riksadvokaten retningslinjer for juristene.

Mister erfarne politijurister

I en undersøkelse NRK har gjort, forteller flere av landets politijurister at det har blitt mer å gjøre, mer ansvar, dårligere vilkår og dårligere lønn i forhold til arbeidsmengde.

Tidligere i år skrev NRK om hvordan politijurister slutter i hopetall over hele landet etter innføringen av den nye politreformen.

Utfordringene som går igjen er en følt kompetanselekkasje i form av at erfarne jurister slutter i jobben, og mer ferske kommer til. I tillegg mener flere at man ikke har rammene på plass for å gjøre en god jobb.

– Påtalemyndigheten i politiet avgjør 92 prosent av alle straffesaker i dette landet. Hvis de ikke har på plass rammer for å gjøre jobben sin, går det kraftig ut over rettssikkerheten her i landet, sier Sverre Bromander som er leder for Politijuristene i Norge.

Gjennomsnittslønnen for advokater i det private, bedrifter, organisasjon og det offentlige er 1.015.480 kroner, mens gjennomsnittslønn for politiadvoktaene er 609 083 kroner.

– Vi har nødt til å sørge for å ha tilstrekkelig god bemanning. Så må man ha lønns- og arbeidsvilkår som gjør at man kan rekruttere inn og beholde erfarne jurister, sier leder for politijuristene i Nordland, Alf Anton Røst.

poljur

Politijurist Alf Anton Røst mener systemet må endres for at han ikke skal miste flere erfarne kolleger til advokatyrker og andre jobber med bedre vilkår.

Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Liggetid og strafferabatt

– I et stort antall saker for tingrettene i Nordland gis det strafferabatt på grunn av lang saksbehandlingstid. Det gjør at tiltalte får en lavere straff og at fornærmede må vente lenger på en avgjørelse i saken, sier Røst.

Nå vil han ha flere jurister inn i staben og bedre lønns- og arbeidsvilkår slik at de i større grad kan hindre at den erfarne kompetansen lekker ut.

– Det blir lengre liggetid, men det har også den konsekvensen at saker ikke blir like godt etterforsket som de kunne ha vært.


Justisdepartementet kan ikke gi en politisk kommentar til saken, men skriver i en e-post til NRK at det er viktig med et tilstrekkelig antall kompetente politijurister for å sikre en effektiv og rettssikkerhetsmessig forsvarlig straffesaksavvikling.