Er dette Norges mest attraktive by?

I fjor ble Trondheim kåret til Norges mest attraktive by for å ha lagt St. Olavs hospital midt i byen. I år står kampen mellom Bodø, Asker og Hammerfest.

Sjøgata etter

«Bodø er blant landets raskest voksende byer og har utviklet seg til et regionalt sentrum av stor betydning for hele Nord-Norge», skriver juryen bak prisen «Attraktiv by».

Foto: Sigurd Steinum

– Vi mener alle de tre byene er gode forbilder for bærekraftig byutvikling. Fellesnevnere er urban boligbygging og at byene har konsentrert servicefunksjoner i enkelte områder. I tillegg ser vi at alle tre har vektlagt sentrumshandel og utvikling av bykjernen, sier juryleder Erling Dokk Holm.

Det er kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner som står bak prisen, og i statuttene heter det:

«Prisen skal fremheve og belønne nyskapende tiltak, strategier og samarbeidsformer som fremmer bedre miljø, helse og levekår i byer og tettsteder, og som legger til rette for god arealbruk og miljøvennlig transport og energibruk».

Prisen ble delt ut for første gang i fjor, da med Trondheim som vinner.

Nominert på Facebook

Asker og Hammerfest fikk i år flest nominasjoner på Facebook før fristen gikk ut.

– Det betyr at det nytter å engasjere seg. I tillegg var begrunnelsene vi fikk veldig gode, sier Dokk Holm.

I begynnelsen av mai vil juryen besøke de tre finalistene før den kårer vinneren av årets «Attraktiv by» i begynnelsen av juni.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Adrian (27) må vise finger, rope, rekke tunge og lage kysselyder. Helst når det passer ekstremt dårlig.
Venke opplevde enhver hesteeiers mareritt da hun oppdaget en fremmed mann i stallen hennes.