Er dette Norges mest attraktive by?

I fjor ble Trondheim kåret til Norges mest attraktive by for å ha lagt St. Olavs hospital midt i byen. I år står kampen mellom Bodø, Asker og Hammerfest.

Sjøgata etter

«Bodø er blant landets raskest voksende byer og har utviklet seg til et regionalt sentrum av stor betydning for hele Nord-Norge», skriver juryen bak prisen «Attraktiv by».

Foto: Sigurd Steinum

– Vi mener alle de tre byene er gode forbilder for bærekraftig byutvikling. Fellesnevnere er urban boligbygging og at byene har konsentrert servicefunksjoner i enkelte områder. I tillegg ser vi at alle tre har vektlagt sentrumshandel og utvikling av bykjernen, sier juryleder Erling Dokk Holm.

Det er kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner som står bak prisen, og i statuttene heter det:

«Prisen skal fremheve og belønne nyskapende tiltak, strategier og samarbeidsformer som fremmer bedre miljø, helse og levekår i byer og tettsteder, og som legger til rette for god arealbruk og miljøvennlig transport og energibruk».

Prisen ble delt ut for første gang i fjor, da med Trondheim som vinner.

Nominert på Facebook

Asker og Hammerfest fikk i år flest nominasjoner på Facebook før fristen gikk ut.

– Det betyr at det nytter å engasjere seg. I tillegg var begrunnelsene vi fikk veldig gode, sier Dokk Holm.

I begynnelsen av mai vil juryen besøke de tre finalistene før den kårer vinneren av årets «Attraktiv by» i begynnelsen av juni.