Hopp til innhold

Nekter å male rotorblader svarte for å hindre fugledød: – Svært arrogant

Eolus, selskapet som har fått lov til å bygge det omstridte vindkraftverket på Øyfjellet, mener det er uaktuelt å male rotorblader for å redusere fugledød. Motstanderne av anlegget reagerer på selskapets holding.

Anleggsarbeid, Øyfjellet i Vefsn

I GANG: Arbeidet med å reise vindkraftanlegget på Øyfjellet er i gang.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

– Selvfølgelig er fugler som kolliderer med turbinene en relevant problemstilling for Øyfjellet, sier Lena Mellingen i motstandsgruppa Motvind Øyfjellet.

Vindkraftverk i Vefsn kommune i Nordland er et av Norges største vindkraftprosjekter. Og svært omdiskutert.

De 75 vindturbinene skal bygges midt i et område der tusenvis av rein vandrer mellom sommer- og vinterbeite hvert år.

Anlegget er også det eneste av åtte anlegg som har fått utsatt konsesjonen sin, slik at de har en frist til 30. september til neste år for å sette anlegget i drift. Noe partiet Rødt mener blir helt feil.

Nå har det også dukket opp en diskusjon rundt fugledød på Øyfjellet, som først ble omtalt i Helgelendingen.

Lokalpolitiker Torbjørn Os (Rødt) ønsker å male ett av de tre rotorbladene på hver turbin svart, for å redusere antall fugler som blir drept.

Bakgrunnen er fersk forskning fra vindkraftverket på Smøla. Der har forskere fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) funnet ut at ved å male ett av rotorbladene reduseres fugledødeligheten med 70 prosent.

Det er det svenske selskapet Eolus som har konsesjonen for anlegget på Øyfjellet.

– Det er ikke aktuelt å male noen av rotorbladene svarte. Vi har en konsesjon som sier at turbinene skal være gråhvite. Det forholder vi oss til, sier kommunikasjonssjef i Eolus, Johan Hammarqvist, til NRK.

Imidlertid sier Energiloven at konsesjoner kan endres av hensyn til allmenne interesser i særlige tilfeller.

Han forteller at undersøkelsene som er gjort i forbindelse med konsesjonen sier at anleggets innvirkning på naturen er begrenset.

– Det gjelder også fugl. Det er ikke stor forekomst av fugl i området der vindkraftanlegget skal bygges.

Motvind: – Et arrogant svar

Lena Mellingen i Motvind Øyfjellet er ikke enig.

– Det er et ganske arrogant svar de kommer med der, sier hun.

Motstanderne av vindkraftverket mener konsesjonen for vindkraftverket er ugyldig. De har blant annet sendt en klage på det til Olje- og energidepartementet. Ifølge Mellingen ble konsesjonen utredet etter en befaring i området på høsten.

– En tid på året der det ikke er så mye fugl i området, sier hun.

Lena Mellingen

UTBYGGER HAR ANSVARET: Lena Mellingen i Motvind Øyfjellet mener det er utbyggerne som har ansvaret for gjøre det de kan for å minske dødeligheten i forbindelse med vindkraftanlegget.

Foto: Kari Skeie / nrk

– For dere mener fugledød er en relevant problemstilling for anlegget på Øyfjellet?

– Absolutt. Vi har fått tilbakemeldinger fra andre vindkraftanlegg som er i drift om at det er mye død fugl i områdene. Og det er mye fugl på Øyfjellet.

– Hva synes dere om forslaget om å male noen av rotorbladene svarte?

– Det beste alternativet for å hindre fugledød er jo å ikke sette opp vindturbinene uansett. Men dersom de blir satt opp, er maling et godt alternativ. Hvis det får fuglene til å styre unna.

Eggen: – Utbygger bør vurdere det

Martin Eggen, naturvernrådgiver i Norsk Ornitologisk Forening, mener forslaget om å male rotorblader er interessant.

– Vi mener vindkraftverk påvirker fugler på mange måter. Kollisjonsfaren er bare én av de negative effektene. Når man først får konsesjon, og ser at det går fugler i turbinene, er det noe man bør vurdere, sier han.

Eggen mener det er viktig å gjøre gode undersøkelser på om kollisjon mellom fugler og turbiner er et stort problem i området.

– Dette burde være et krav når NVE gir konsesjon for slike anlegg, sier Eggen.

Martin Eggen

KRITISK: Martin Eggen, naturvernrådgiver i Norsk Ornitologisk Forening, mener vindkraftanlegg er ødeleggende for både natur og dyreliv.

Foto: Jon Olav Larsen

Konsesjonen til øyfjellet ble gitt i 2016, før det ble kjent at svarte rotorblad kan redde fugleliv. Ifølge NVE er det faktisk mulig å endre kravene i konsesjonen i ettertid.

Og krav i konsesjon eller ikke: Dersom det skulle vise seg at det er et problem med fugler som kolliderer med turbinene, mener Eggen at utbyggeren bør se på mulighetene for å male rotorbladene.

Han mener også at utbyggerne må ta regninga.

– Vindkraftverk påvirker naturen og ødelegger mye utmark. At de ansvarlige betaler er et godt prinsipp i norsk naturforvaltning. Og nå har de fått konsesjonen. At de da også betaler for avbøtende tiltak skulle bare mangle.