NRK Meny
Normal

Enklere å gjøre eneboliger om til hybelhus: – Et skritt i feil retning

Leieboerforeningen mener det nye regelverket som gjør det enklere å bygge om og leie ut egen bolig, vil gi flere annenrangs boliger.

Hulderveien i Bodø

BYGDE OM UTEN Å SØKE: Hver høst når studentene kommer avdekkes det ulovlige leieforhold i Bodø. Denne eneboligen i Huldreveien i Bodø ble bygd om til hybelhus uten at eieren hadde søkt om bruksendring.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

– Vi mener gamle kjellerstuer og små loftsrom ikke er spesielt egnet som boliger. Leiemarkedet består ikke bare av studenter som bor slik en periode av livet. Det er mange der ute med svak økonomi eller andre problemer som leier bolig i mange år, kanskje hele livet, sier Lars Aasen, som er leder i Leieboerforenigen.

De neste årene vil flyktningene, som nå venter på asylmottak, også komme for fullt inn på dette markedet.

Brannfeller

NRK forteller i dag om eneboliger som bygges om til opp mot 12 studenthybler i Bodø. Bare i fjor høst fikk byggesaksavdelingen i kommunen varsel om sju angivelige «ulovlige» hybelhus. Ingen av disse huseierne hadde søkt om bruksendring i forkant.

– Ikke bare har vi avdekket ulovlige utleieforhold. Hyblene kan være rene brannfellene, sier bygningssjef Tor Åseng i Bodø kommune.

Ifølge Leieboerforeningen oppstår dette fenomenet der hvor det er muligheter for profitt.

Det skjer i bred skala hele tiden. De forenklede reglene gjør at vi trolig vil se flere eneboliger som seksjoneres til hybelhus.

Lars Aasen / Leder i Leieboerforenigen

Lemper på kravene

1. januar trådte nye regler i kraft som gjør det enklere å bygge om og leie ut egen bolig. Forskriftsendringene fører til at mer areal i boligmassen kan bli godkjent som boligareal, og dermed kan leies ut. Det er et skritt i feil retning, mener Lars Aasen.

Han frykter at standarden på leieboligene kan bli dårligere med de nye forenklede reglene.

Lars Aasen, daglig leder Leieboerforeningen

Lars Aasen er daglig leder Leieboerforeningen.

Foto: Kirsten Randers-Pehrsson

– Utviklingen er uheldig. Regelendringen i seg selv er ikke dramatisk, men satt i system vil det gi dårligere boliger. Disse vil det bli varige boliger for stadig flere mennesker, og det er ikke bra.

Aasen medgir at flere utleieboliger vil gjøre det lettere for folk å finne et sted å bo. Han ønsker at regjeringen heller jobber mer for å øke antallet leieboliger med god standard og kvalitet.

– Dagens boligpolitikk tvinger unge mennesker inn i en gjeldskarusell. Heldigvis finnes det gode ordninger som gjør Husbanken finansierer nye utleieboliger over en lav sko.

Lettere for unge

Per-Willy Amundsen

Per-Willy Amundsen.

Statssekretær Per-Willy Amundsen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener mer fleksible regler gir boligeiere bedre mulighet til å utnytte boligen ut fra egne ønsker, med det resultat at flere kan leie ut.

– Økt tilgang på utleieareal gjør det særlig lettere for unge og studenter å finne et sted å bo. Leietakere vil kunne få flere boliger å velge mellom. Det vil bli enklere å kunne velge hvor mye man vil betale for å bo i forhold til andre goder.

Han legger til at de vil følge opp med informasjon til allmennheten om hvordan egen helse og velvære kan ivaretas på en god måte.

Dette gjelder for eksempel forhold som fukt, inneklima, brannsikkerhet, energieffektivitet og tilrettelegging for eldre. Vi vil også evaluere endringene om noen år.

Statssekretær Per-Willy Amundsen