Enka får 400.000 i erstatning

Alma Åsbakk, som er enka etter Johannes Jakobsen som ble drept i Tysfjord 7. mars i fjor, er i Hålogaland lagmannsrett tilkjent 400.000 i erstatning.

Alma Åsbakk

Alma Åsbakk.

Foto: Einar Breivik / NRK

Det er 100 000 kroner mer enn hun fikk som erstatning i tingretten. Da ble hun tilkjent 150 000 kroner i oppreisning, og 150 000 kroner i erstatning for forsørgertap.

Kravet har vært 150 000 kroner i oppreisning for enken, og erstatning på 955 000 kroner.

Barna fikk mindre

Bistandsadvokaten til de fem barna til Jakobsen får av lagmannsretten 75 000 kroner hver i oppreisning. Det er 25 000 kroner mindre enn i tingretten, da fikk de 100 000 kroner hver. Kravet har hele tiden vært på 120 000 kroner.

Les også: Dømt til 12 års fengsel

Les også: Påstand mot påstand i drapssak

Lang fengselsstraff

Den 48 år gamle mannen har fått en forholdsvis lang fengselsstraff av Hålogaland lagmannsrett, dommen på 12 år er bare ett år under aktors påstand.

330 dager av straffen er allerede sonet, for tiden han har sittet i varetekt.

Skyldspørsmålet ble avgjort av juryens kjennelse, som legges til grunn for dommen. I dommen står det at det er bevist ut over enhver rimelig tvil at 48-åringen både har forvoldt Jakobsens død, og at han handlet forsettlig.

Alvorlig mishandling

I Norge er en "ordinær" straffelengde for drap på 10 år. Lagmannsretten mener i det i dette tilfellet foreligger flere skjerpende omstendigheter:

- Forholdet bærer preg av alvorlig mishandling av fornærmede, som var gammel og forsvarsløs, i sitt eget hjem. Det skjedde med fornærmedes kone til stede, som hjelpesløs i situasjonen, blant annet fordi hun oppfattet at han voktet på henne. Det var ingen foranledning til at tiltalte som var gjest i huset, skulle bli sint på eller skade fornærmede. Drapet ligger nært opp til å være begått under særdeles skjerpende omstendigheter."

Massiv vold

Mishandlingen av Jakobsen fant sted ved 17.30-tiden om ettermiddagen den 7.mars 2009.

Den 68 år gamle Johannes Jakobsen ble drept i en kommunal leilighet i Kjøpsvik av indre blødninger etter å ha vært utsatt for massiv vold.

Retten finner det bevist at tysfjordmannen slo og sparket Jakobsen gjentatte ganger, med den følge at det oppstod omfattende bruddskader i ansiktsskjelettet, og brudd i hodeskallen.

Det ble påvist i alt 15 ribbeinsbrudd. Den dømte gikk ifølge dommen oppå overkroppen til den avdøde, med sin fulle tyngde. Jakobsen døde av forblødning, da ett av de brukne ribbeina ble presset inn i hjertet og laget en rift.

Ikke psykotisk

- Tiltalte handlet forsettlig (med viten og vilje), bedømt som edru, ved voldsutøvelsen, står det ordrett sitert fra dommen.

Den 48 år gamle mannen har hevdet at han kunne ha vært psykotisk under gjerningsøyeblikket, og at han ikke husket noe fra den fatale ettermiddagen.

Dette, sammen med en lang psykiatrisk historie med schizofreni og psykoser, og sykdomstegn forut for helgen i Kjøpsvik, har ikke lagmannsretten tatt hensyn til når de har vurdert det som har skjedd.

Nesten utviklingshemmet

I dommen vises det til uttalelsene fra de rettspsykiatrisk sakkyndige, som har avvist at den nå dømte mannen verken var psykotisk eller lettere psykisk utviklingshemmet.

Lagmannsretten mener det finnes en formildende omstendighet, som bør ha en viss betydning for utmåling av straffen, ...." - han befinner seg i grenselandet for å være lettere psykisk utviklingshemmet."

Derfor får han strafferabatt på ett år, slår lagmannsretten fast i dommen, som ikke er rettskraftig.