NRK Meny

Enighet i NRK-meklingen

Det blir ingen storstreik i NRK. Partene er enige i årets lønnsoppgjør. – Vi er fornøyd med at vi har fått en sosial profil på oppgjøret, med en justeringspott som monner, sier forhandlingsleder og leder av NRKs journalistlag, Richard Aune. Partene ble enige om et lønnstillegg på 13.000 kroner for journalister og 11.600 kroner for øvrige. I tillegg ble det avtalt en pott på i overkant av 350.000 kroner til utjevning av lønnsforskjeller.