NRK Meny
Normal

Enige om å utsette Terra-rettssak

DnB NOR har blitt enig med kommunene om å utsette Terra-rettssaken, som etter planen skulle opp i Oslo tingrett 16. november.

Geir Waage, Asgeir Almås, og Kjell Idar Juvik

Ordfører Geir Waage i Rana, ordfører Asgeir Almås i Hattfjelldal og ordfører Kjell Idar Juvik i Rana.

Foto: Frank Nygård / NRK

Banken har stevnet sju av de åtte Terra-kommunene etter at kommunene sluttet å betjene lånene som til sammen beløper seg til rundt 1 milliard kroner.

Men i dag har partene inngått avtale om å utsette saken for Oslo tingrett i påvente av utfallet av søksmålet boet og kommunene har anlagt mot Citigroup.

Utfallet av Citi-søksmålet vil ha betydning for hva som er i behold av investeringene kommunene ble rådet til å gjøre av Terra.

- Det er antydet at Citigroup-saken kan komme opp for retten innenfor en tidsperiode fra seks måneder til to år, og det er den perioden vi er blitt enige med DnB om å utsette saken, sier Juvik.

DnB NOR og kommunene har begge interesse av å få avklart dette, før den videre behandlingen av DnB NOR-saken i rettsapparatet, skriver kommunene i en pressemelding de har sendt ut i dag.

- Får vi et positivt utfall i Citgroup-saken, vil vi ha et mindre krav mot DnB, og vice versa hvis vi taper. Derfor er det viktig for begge parter å få avklart dette, sier Juvik.

Banken har akseptert at det ikke skal løpe forsinkelsesrenter i stansingsperioden. Av avtalen fremgår at for det tilfelle kommunene vinner frem helt eller delvis mot Citigroup, og partene ikke blir enige om endelig oppgjør, vil saken fortsette for Oslo tingrett.

Fikk medhold mot Depha Bank

Narvik og Haugesund kommune fikk medhold i rettssaken mot den irske banken Depha Bank i at lånene aldri skulle vært gitt, men Får ikke dekket tapene . Dermed må de betale tilbake lånene, men de slipper å betale forsinkelsesrenter og Depha Bank må betale tilbake det de eventuelt har tjent på lånene.