Hopp til innhold

Mener Vedum har helt rett: – I aller høyeste grad en politisk handling

Energiminister Terje Aasland (Ap) tar finansminister Trygve Slagsvold Vedum i forsvar og sier det er regjeringen – og ikke Statnett – som bestemte at kapasiteten i «englandskabelen» skulle settes ned.

North Sea Link

NORTH SEA LINK: Høsten 2021 kunne Norge sende strøm over Nordsjøen til Storbritannia for første gang.

Foto: Statnett

– Dette var i aller høyeste grad en politisk handling.

Olje- og energiminister Terje Aasland er tydelig engasjert når han ringer NRK fra Arbeiderpartiets landsmøte i Oslo.

Påstandene fra Rødt og Høyre om at det var Statnett – og ikke regjeringen – som bestemte at kapasiteten i «englandskabelen» skulle settes ned, vil Aasland har seg frabedt.

– Det er en tydelig politisk konklusjon som ligger bak dette som har skjedd knyttet til «englandskabelen», sier han til NRK.

Les også: Nå går strømmen til England for fullt igjen: – Vedum er tatt med buksene nede

Bildet er fra leggingen av North Sea Link på britisk side av Nordsjøen.
Bildet er fra leggingen av North Sea Link på britisk side av Nordsjøen.

Og det som har skjedd er altså som følger:

Helt til 16. mars i år fløt strømmen i strie strømmer mellom Norge og Storbritannia.

Da reduserte Statnett plutselig kapasiteten på kabelsambandet fra 1400 MW til 1100 MW.

Ot9-pWxALE4

Norge har i alt 17 utvekslingskabler for strøm til utlandet, med en total overføringskapasitet på 8500 MW. Her fra North Sea Link.

Foto: Carsten Rehder / DPA

Strupingen handlet om å samsvare kapasiteten for eksport med kapasiteten på import fra Storbritannia.

Ifølge Aasland er det altså regjeringen som har «æren» for dette.

Men NRK fortalte onsdag at både Rødts Sofie Marhaug og Høyres Nikolai Astrup mener det i virkeligheten er Statnett som trekker i trådene, og som bestemmer hvor mye strøm som skal gå gjennom utenlandskablene.

De mener at finansminister Trygve Slagsvold Vedum ved flere anledning har overdrevet sin egen regjerings rolle i denne saken.

Høyres energipolitiker Nikolai Astrup, sier Statnett gjorde dette for å presse britene til å skru opp flyten til Norge.

Mindre eksport av strøm til Storbritannia betyr også et økonomisk tap for Statnett.

– Tatt med buksene nede

Og dette er et teknisk operasjonelt spørsmål, som Vedum har forsøkt å gjøre politisk, mener han.

– Her er Vedum rett og slett tatt med buksene nede, sier Astrup.

Nikolai Astrup

Høyres energipolitiker Nikolai Astrup, sier Statnett gjorde dette for å presse britene til å skru opp flyten til Norge.

Foto: Ksenia Novikova

Også Marhaug mener Vedum overdriver regjeringens rolle.

– Vedum har forsøkt å slå politisk mynt på saken og gi inntrykk av han styrer kraftpolitikken mer enn de faktisk gjør.

Også Statnett har en annen versjon om hvordan strupingen kom i stand.

Kommunikasjonsdirektør i Statnett, Henrik Glette er tydelig på at dette ikke var en politisk avgjørelse.

Statnett besluttet å sette ned kapasiteten etter at vi mottok en presisering av konsesjonsvilkårene som tilsier at forbindelsen skal driftes med symmetri i kapasiteten til import og eksport, skriver Glette i en e-post til NRK.

Les også: Nektar å vere sensor for russarar: – Nokon må ta ansvar når ikkje styresmaktene gjer det

Den russiske fisketråleren Taurus kommer inn til kai i Tromsø, sent i november 2022.
Den russiske fisketråleren Taurus kommer inn til kai i Tromsø, sent i november 2022.

Også konsernsjef i Statnett Hilde Tonne har vært tydelig på at det var Statnett som tok beslutningen om å strupe kabelen.

På årskonferansen til Fornybar Norge uttalte hun, ifølge Europower:

– Vi har balansert «englandskabelen». Det er ikke politikk, det er operasjonelt, sa hun.

Og la til:

Vi har nå satt opp kapasiteten i tråd med konsesjonsvilkårene om at forbindelsen skal driftes med symmetri i kapasiteten til import og eksport.

Hilde Tonne

Konsernsjef i Statnett Hilde Tonne har vært tydelig på at det var Statnett som tok beslutningen om å strupe kabelen.

Foto: Julia Naglestad

Avviste uttalelse fra toppsjefen i Statnett

Aasland avviser den versjonen.

– Vedum har helt rett. Dette var en politisk handling. Den usymmetrien tok jeg opp med regjeringen, med statsministeren, med finansministeren. Vi klargjorde konsesjonsvilkårene, sendte et brev til Statnett og det ble fulgt opp i etterkant av Statnett.

– Så regjeringen instruerte altså Statnett?

– Vi sendte et brev til Statnett 15. mars som veldig tydelig klargjorde konsesjonsvilkårene og hva vi la til grunn for dette med symmetri. Etter det korrigerte Statnett for kapasiteten i «englandskabelen».

Les også: Skreien har aldri vært dyrere: – Kongen av torsk

Skrei med kvalitatsmerkingmerking
Skrei med kvalitatsmerkingmerking

– Ba Statnett om denne presiseringen?

– Statnett fikk et brev fra meg 15. mars hvor jeg klargjorde tydelig at rammebetingelsene for denne kraftutvekslingen skal være med utgangspunkt i symmetri.

Energiministeren sier at behovet for symmetri i kabelen ikke kommer klart frem av de rammevilkårene den forrige regjeringen satte, men at den sittende regjeringen nå har understreket dette.

Terje Aasland, Olje og energiminister - rapport fra Arbeiderpartiets energiutvalg

Ifølge Olje og energiminister Terje Aasland er det regjeringen som har «æren» for at Norge eksporterte mindre strøm gjennom strømkabelen til Storbritannia.

Foto: Martin Fønnebø / NRK

Satte kapasiteten opp igjen

Aasland sier at han ved flere anledninger tydelig har kommunisert med sine kollegaer i Storbritannia. Og sagt at det er utilfredsstillende at det ikke har vært symmetri i kraftutvekslingen.

Forrige uke ble kapasiteten i «englandskabelen» fra Norge satt opp igjen.

Ifølge Aasland skjer det fordi britene har gitt etter.

Les også: Widerøe taper penger på nesten alle ruter: – Flypassasjeravgiften må bort

Stein Nilsen, adm dir Widerøe
Stein Nilsen, adm dir Widerøe

– Jeg har vært veldig tydelig overfor min kollega i Storbritannia om at vi ikke kom til å justere kapasiteten med mindre de fulgte opp og la til rette for symmetri. Det gjorde Storbritannia. Og så fulgte vi opp.

– Vi har med vår handling direkte påvirket også Storbritannias energipolitikk i denne sammenheng. Det er uakseptabelt at det ikke er symmetri i denne kabelen.

– Smålig

Sofie Marhaug betviler ikke at regjeringen kan ha ønsket å utvide kapasiteten i markedet. Men det er ikke stridens kjerne her, mener hun.

Sofie Marhaug er stortingsrepresentant for Rødt.

Sofie Marhaug beskriver Vedums utspill som et «uryddig spill for galleriet».

Foto: Ihne Pedersen

– Det er at Vedum har framstilt det som at regjeringen har begrenset eksportkapasiteten. Det rimer godt med Senterpartiets politikk og retorikk å ta kontroll over kraften, sier hun.

– Det som egentlig har skjedd er at det har vært et politisk ønske om å presse Storbritannia til å øke sin eksportkapasitet. Og som et ledd i det har Statnett ønsket å legge et markedspress på Storbritannia gjennom en midlertidig begrensning.

Marhaug legger til:

– Man kan krangle om hvorvidt det er politikk eller ikke. Men for meg er det i hvert fall ikke politikken som Vedum insinuerte at det var.

Hun tviler ikke på at olje- og energiministeren støtter sin regjeringskollega.

– Det er litt smålig å henge seg opp i dette. Alle skjønner at problemet her er at Vedum har gitt inntrykk av at han har tatt et politisk grep.

Les også: Fortellingen om kraftkablene

Bildet er fra leggingen av North Sea Link på britisk side av Nordsjøen.
Bildet er fra leggingen av North Sea Link på britisk side av Nordsjøen.