NRK Meny
Normal

Energi-tappere og frisk-faktorer

Helse-Nord har jaktet på faktorer som gjør oss friske. For noen er det bedre å bli med i et sangkor, enn å bruke energi på det som er feil med arbeidshverdagen, skriver Dorthe Eide i dagens kåseri i Nordlandsakademiet.

Berlevåg mannssangforening.

KOR E ENERGIEN?Kanskje er det bedre å bli med i et kor, enn å bruke energi på det som er feil med arbeidshverdagen din? Her Berlevåg mannssangforening.

Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

Fokus på friskfaktorer og energitappere – kan det redusere sykefravær?

Sykefravær er kostbart for individ, organisasjon og samfunn, men ikke kun i penger. Deltakelse i arbeidslivet er viktig for menneskers sosiale kontakt, læring og identitet. Det gjøres ulike grep for å redusere sykefraværet. Avtalen Inkluderende-Arbeidsliv er ett slikt grep. Jeg skal fortelle om et annet innovativt grep som jeg forsker på.

Helse Nords prosjekt: ’Arbeidsglede – jakten på friskfaktorer’ tar på alvor at jobb og privatliv henger i hop, og at mennesker er forskjellige. En slik tilnærming kan skape utfordringer - for nye spørsmål stilles, slik som: Hva skaper god helse? Må alle i en stillingskategori gjøre de samme oppgavene, eller kan jobben tilpasses mer til individet? Er dette yrke eller arbeidssted rett for meg?

Målgruppen for prosjektet er medarbeidere som har vært sykemeldt over 56 dager, eller med gjentagende sykemeldinger. Deltagerne er både unge og eldre, fra ulike yrkesgrupper- også ledere, og fra alle sykehusforetakene i Helse Nord. ’Vondter’ i rygg, nakke eller arm var hyppige symptomer, lettere depresjoner og utslitthet likeså. Prosjektet antar at økt innsikt om friskfaktorer og energitappere kan redusere sykefraværet. Slik innsikt forsøkes skapt gjennom karriereveiledning.

Som forsker spør jeg:Får deltagerne ny innsikt? Klarer de å bruke den nye innsikten i handling slik at fraværsmønstre brytes? Vil og kan arbeidsgiver eller NAV følge opp med tilrettelegginger der det behøves?

Ja, deltagere får ofte økt innsikt. For noen er fagliglitteratur og kursing en friskfaktor, for andre er dette en energitapper. Noen trives med høy grad av struktur i arbeidshverdagen, mens andre opplever det som kjedelig og ser endringer som en positiv mulighet. Å bli sykemeldt når problemet ligger i privatlivet, tar ikke fatt i problemet, og kan gjøre dobbelt ille hvis jobben var din friskfaktor. Et eksempel på endring i privatlivet er å redusere servicefaktoren ovenfor familie og venner for å kunne ta vare på seg selv gjennom å sette grenser og prioritere friskfaktorer som f.eks å synge i kor, gå på tur eller lede aktiviteter for andre. Noen oppdager områder de er gode på og som er friskfaktorer som de ikke får brukt på jobben. Kan noe gjøres med jobben slik at dette kommer mer inn? Burde jeg bytte jobb, eller holder det at jeg gjør mer av dette på fritiden?

Overraskende mange hadde utviklet lav selvtillit og mestring. En deltaker beskriver prosjektet slik: ”veileder gir meg trygghet og pågangsmot. Nå er det mindre kaotisk, jeg er bedre stand til å se muligheter, det er ikke så håpløst. Det er godt, men krevende å skulle begynne å bli seg selv igjen”.

Helse Nord avsluttet prosjektet 1. juli. Min forskning er på langt nær ferdig, men de foreløpige resultatene er meget lovende. Prosjektet inspirerer ikke bare de som har deltatt i prosjektet, og kanskje kan det inspirere deg.

Hva er dine friskfaktorer og energitappere? Hvilke grep kan du selv ta for å forebygge sykefravær og øke din livskvalitet?

HØR: Ukens kåseri med Dorthe Eide

HØR: Hvorfor dagens kåsør, Pål A. Pedersen, vil samarbeide mer med Kina.

HØR: Nordlandsakademiet med Hanne Thommessen

HØR: Vekas kåseri med Jarle Nordeide

HØR: Ukens kåseri med Jonny Mækelæ