Endrer rutinene etter fergesvikt

Nye rutiner for reserveferge og en egen servicemann om bord i gassfergene skal forhindre fergekaos i sommer.

Fergekø på fergeleiet i Lødingen

Torghatten har hatt problemer med å holde alle fergene i drift på sambandet Bognes-Lødingen i sommer. Her venter bilene på kaia i Lødingen.

Foto: Bjørn Moen

Rederiet har så langt i sommer hatt store problemer med å holde fergene i drift på sambandet Bognes-Lødingen i Nordland. Torsdag morgen var to av tre ferger ute av trafikk på grunn av tekniske problemer.

Også i dag var fergetilbudet redusert på grunn av tekniske problemer på M/F «Hamarøy».

– Vi beklager de forstyrrelsene som dette har medført for trafikantene. Torghatten Nord har fokus på å levere tjenester som oppdragsgiveren og publikum er tilfredse med, sier administrerende direktør Torkild Torkildsen.

Bedre reserveløsning

Torghatten inngikk i fjor en tiårskontrakt til en verdi på 1,4 milliarder med Statens Vegvesen for fergedrift over Vestfjorden i Nordland, og bestilte fire nye gassferger fra Polen som nå er satt inn i trafikk. Vegvesenet misliker sterkt at problemer på de tre fergene på strekningen har rammet trafikantene i høgsesongen.

– Vi har alt for mange driftsavbrudd på fergene. Nå var det med ny teknologi forventet litt utfordringer, men det har vært for mye, sier regionveisjef Torbjørn Naimak i Statens Vegvesen.

Torghatten Nord orienterte i dag derfor Statens vegvesen om hvilke tiltak de setter i verk for å bedre regulariteten på fergesambandet.

– Vi gjør grep slik at vi raskere skal kunne sette inn MF «Tysfjord» som reserveferge på sambandet ved behov. På den måten vil vi prøve å kutte ned tiden det tar å få drift på sambandet igjen om problemer oppstår, sier Torkildsen.

Serviceperson om bord
MF Landegode

Gassfergen MF «Landegode» som trafikkerer Bodø - Værøy - Røst - Moskenes er en av fire nye gassferger i Torghatten Nord som går over Vestfjorden.

Foto: Gerd Elise Martinsen / NRK

I tillegg vil en egen servicemann fra en av underleverandørene bli permanent stasjonert på en av de nye gassfergene som går på strekningen.

– Vedkomne skal bo om bord på en av fergene, og vil kunne trå til raskt. Dersom vi trenger nye deler eller bestillinger, så vil han være en kontaktperson som korter ned prosessen.

I juni var tre av de fire gassfergene til Torghatten Nord ute av drift en kort periode på grunn av tekniske problemer. Mens rederiet i fjor hadde gjentatte problemer med gassdriften av motorene på de nye fergene, har problemene i år vært knyttet opp mot elektronikk og mekaniske feil.

Full sjekk til høsten

Målet nå er å forhindre at nye tekniske problemer skal lamme sommertrafikken i Nordland. Naimak i Statens Vegvesen er fornøyd med at Torghatten Nord setter inn tiltak.

Regionvegsjef Torbjørn Naimak

Regionvegsjef Torbjørn Naimak.

Foto: Gerd Elise Martinsen / NRK

– Vi har inntrykk av at Torghatten Nord arbeider grundig og seriøst for å løse problemene. På kort sikt gjelder det å ha god reservekapasitet og minimalisere driftsavbrudd. På lengre sikt gjelder det å få klarlagt årsakssammenhenger og få gjort nødvendige ombygginger og reparasjonstiltak, sier Naimak.

Torghatten har allerede mottatt rapporter som kan bidra til å gi svaret på hva som forårsaker de gjentatte problemene på de nye gassfergene. Til høsten skal fergene etter tur til vedlikehold på verft, hvor målet er å rette på feil.

– Det er en del av den systematiske jobbingen, hvor vi tar komponent for komponent, sier Torkildsen.

Administrerende direktør Torkild Torkildsen i Torghatten Nord

Direktør Torkild Torkildsen i Torghatten Nord.

Store utgifter

Torghatten Nord har nå intensivert arbeidet mot sine underleverandører for å løse de tekniske utfordringene med de nye fergene.

I henhold til kontrakten straffer Statens Vegvesen Torghatten Nord økonomisk når rederiet ikke klarer å holde fergene sine i trafikk. Torghatten Nord tapte flere titalls millioner kroner på problemene med de nye gassfergene, etter at de ble satt inn i trafikk i fjor.

Kostnadene som skyldes fergekrøll så langt i år beløper seg til flere hundre tusen kroner.