Hopp til innhold

Endrer loven slik at Sven Åke slipper å betale skatt for kraftlinjene til Statnett

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) varsler at regjeringen vil endre loven, slik at flere tusen grunneiere slipper eiendomsskatt for grunnen under Statnetts kraftlinjer. – Dagens gladnyhet, sier grunneier.

Sven Åke Hagen er grunneier i Misvær i Bodø.

«MENINGSLØST»: Mellom tre og fire kilometer av Sven Åke Hagens eiendom er dekket med statens kraftmaster. Han synes det er meningsløst dersom han må betale staten for at de skal båndlegge eiendommen hans.

Foto: Bente H. Johansen / NRK

NRK fortalte tirsdag at alle som er så uheldig å ha kraftlinjer på sin eiendom, må forberede seg på å bli skattlagt for statens kraftlinjer.

For grunneier Sven Åke Hagen i Bodø kan den ekstra skatteregningen ende på 12.000 kroner for de tre kilometerne med kraftmaster Statnett har bygd på eiendommen hans.

– Det føles helt meningsløst. Egentlig burde vi grunneiere fått erstatning fra Staten for eiendommer som er gjort verdiløs, mener han.

Nå ser det ut som Hagen og titusenvis av andre grunneiere i Norge som tilfeldigvis har en kraftlinje over eiendommen sin, slipper å betale eiendomsskatt for statens kraftlinjer.

Revidert nasjonalbudsjett legges fram av regjeringen 12. mai. I den første «lekkasjen» fra Finansdepartementets prioriteringer er det klart at ansvaret for denne skatten skal tilbakeføres til Statnett.

– Vi mener det er feil å overføre skattebyrden til privatpersoner som tilfeldigvis har en hytte, bolig eller eiendom hvor staten har satt opp en kraftlinje, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til NRK.

Trygve Slagsvold Vedum i Brattvåg under folkemøtet om Haram ut av Ålesund.

– Det er urimelig at privatpersoner plutselig kan få skatteregninga fordi de tilfeldigvis har en stor kraftlinje over eiendom der de bor, eller på hytteeiendommen sin, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum.  

Foto: Per-Ivar Kvalsvik / NRK

I Norge er det mange, mange mil med strømlinjer. Disse høyspentledningene går ofte over privat grunn.

Som grunneier i Norge kan du nemlig ikke nekte staten å sette opp mastene. Gjør du det vil Statnett kunne svare med å ekspropriere grunnen.

Bakgrunnen for den betente konflikten som har oppstått er en dom, som slo fast at grunneiere i tre kommuner skulle betale eiendomsskatt for grunnen kraftlinjene står på.

Dommen ble anket i Høyesterett, og denne uka ble det klart at landets høyeste domstol forkaster anken.

Les også Grunneiere kan bli skattlagt for statens kraftlinjer: – Helt hull i hodet

Utmarkskonsulent Rune Berg i Saltdal

Dommen blir dermed stående, og tusenvis av grunneiere over hele landet måtte forberede seg på å måtte betale en eiendomsskatt som Statnett har betalt i flere år.

Skylder på Solberg-regjeringen

Finansministeren legger skylden på Solberg-regjeringen for konflikten som har oppstått.

– Statnett har fått lov av den forrige regjeringen å kjøre denne saken. Vi vil rydde opp, og tydeliggjøre hva som vårt syn. Derfor varsler vi i revidert nasjonalbudsjett at vi vil endre lovverket.

At dommen i lagmannsretten endte som den gjorde, handler om at retten har forholdt seg til gjeldende lovverk, ifølge Vedum.

– Så dersom vi skal gjøre noe med dette må vi endre loven slik at vi kommer tilbake det som var gammel praksis. Det er Statnett som skal ha ansvaret, ikke hytteeiere eller andre privatpersoner.

Sven Åke Hagen er grunneier i Misvær i Bodø, og har Statnetts kraftkabler over tre kilometer av eiendommen sin.

Kilometer på kilometer med statens kraftlinjer går over eiendommen til Sven Åke Hagen i Misvær i Bodø kommune.

Hvordan det nye lovverket skal formuleres, er ikke klarlagt.

– Vi må se på de ulike initiativene Statnett nå kommer med. Men Statnett er staten Norge.

Grunneier Sven Åke Hagen i Bodø er glad for nyheten om at han slipper å betale eiendomsskatt.

Dette er dagens beste nyhet. Det var jo helt urimelig at vi skulle betale for en eiendom som har blitt verdiløs.

Men er det ikke urimelig at Statnett må betale eiendomsskatt for noe de ikke eier?

Det er det kanskje, men det får andre rydde opp i. Det er i hvert fall ikke oss , sier Hagen.

Forstår grunneierne

Statnett har anlegg og kraftledninger over hele landet, og har over flere tiår betalt store millionbeløp i eiendomsskatt i mer enn 200 kommuner.

Les også Vil endre loven slik at grunneiere slipper eiendomsskatt for kraftlinjer

Helgeland Kraft

Men på et tidspunkt ville de ikke lenger akseptere å betale eiendomsskatt for eiendom de ikke eier, under egne kraftlinjer.

For å få stadfestet hvem som har ansvaret, mente de det var nødvendig å utfordre kommunene gjennom rettssystemet. Og fikk medhold i lagmannsretten.

Kommunikasjonsdirektør i Statnett, Henrik Glette, skriver i en e-post til NRK at selskapet har vært opptatt av å få en avklaring.

Statnett betaler eiendomsskatt over hele landet og er opptatt av at dette gjøres på en forutsigbar måte. Det er norske strømkunder som betaler dette gjennom nettleien, og vi har derfor et ansvar for å sikre at dette gjøres riktig.

Glette understreker at Statnett har full forståelse for at grunneiere ikke synes det er riktig at de skal betale eiendomsskatt på grunn under strømlinjene.

Det er kommunene som ilegger eiendomsskatt, og slik det er nå er det opp til kommunen å avklare om grunnen i deres kommune er skattepliktig.

Vi har behov for tydelige avklaringer av hvordan våre anlegg skal skattlegges og det er viktig at dette løses enhetlig og forutsigbart, og vi vil til enhver tid forholde oss til det regelverket myndighetene fastsetter