Hopp til innhold

Endå ein ny rekord i sjømateksporten

Verdien av norsk sjømateksport auka med 23 prosent i juli, samanlikna med same månad i fjor. Det skriv NTB.

Noreg eksporterte sjømat for 11,6 milliardar kroner i juli.

– Medan eksportvolumet for viktige artar som laks, torsk, makrell og sild fall i juli, er det høge lakseprisar som bidrar mest til den gode julimånaden, seier Børge Grønbech i Noregs sjømatråd.

Lakseprisen har auka etter auka matvareprisar i verda og sterkare etterspurnad etter råvara.

Laks inne på SalMar sitt foredlingsanlegg på Frøya i Midt-Norge (Sør-Trøndelag).
Foto: Gorm Kallestad / NTB