En av Europas største jagerflyøvelser starter i dag

Folk må forberede seg på mer støy enn vanlig når nærmere 100 jagerfly skal trene i Norge, Sverige og Finland de kommende to ukene.

I dag starter en av Europas største militærøvelser med nærmere 100 jagerfly fra ni ulike nasjoner.

Lyden av jagerfly er ikke helt ukjent for dem som bor i Bodø. FOTO: Sigurd Steinum.

Jagerfly over Bodø

Jagerfly over Bodø mandag.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

Øvelsen heter Arctic Challenge Exercise, og er en øvelse basert på Cross Border samarbeidet mellom de nordiske nabolandene Norge, Sverige og Finland, hvor andre alliansepartnere er invitert til å delta.

Formålet med øvelsen er å øve planlegging, ledelse og utførelse av kompliserte luftoperasjoner.

Øvelsen beskrives av Luftforsvaret selv som stor og viktig. Totalt vil i underkant av 100 jagerfly og et titalls støttefly være til stede under øvelsen. Norge leder fellesøvelsen der en øver på planlegging, ledelse og gjennomføring i tett samarbeid med NATO.

Må forberede seg på mer støy enn vanlig

Oberst Bård Reidar Solheim skal lede de norske styrkene som drar for å kjempe i Libya.

Oberst Bård Reidar Solheim.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Sjef for flyplassdriften ved Bodø hovedflystasjon og oberst Bård Reidar Solheim forteller at det er en krevende øvelse mannskapene står overfor de kommende to ukene.

– Det er mange aktører i sving, og målsettingen er å få mye lærdom ut av dette, sier han.

Flyvningen vil hovedsakelig foregå i Nord-Norge og Nord-Sverige, ifølge obersten.

– Dere starter på en helligdag. Bør folk forberede seg på en del støy?

– Det er ikke til å unngå at jagerflyene bråker litt, og at det blir mer støy enn det som er vanlig med andre typer jagerfly. Vi gjør det vi kan for å minimalisere støyplagene, men helt borte blir de nok ikke, sier Solheim, og legger til at øvelsen er lagt opp til et tidsrom som tilsvarer normal arbeidstid.

Jagerfly over Bodø

Øvelsen er lagt opp til et tidsrom som tilsvarer normal arbeidstid.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

Fordeles mellom tre land

Samtlige fly vi heller ikke være i luften samtidig, og det vil også være en fordeling av flyene mellom Bodø hovedflystasjon i Norge, Rovaniemi i Finland og Kallax i Sverige.

– Den taktiske flyvningen i Norge vil fortrinnsvis bli gjort i skytefeltet på Setermoen. Mye av flyvningen vil også bli gjort i medium og høy høyde, opplyste kommunikasjonsrådgiver Line H. Remme i en e-post til NRK i forrige uke.

Fra Bodø hovedflystasjon vil cirka 20 fly operere i norsk luftrom i det første flyvinduet på formiddagen, mens 10 til 20 fly vil benytte norsk luftrom i ettermiddagsvinduet.

– Selv om flyene letter fra Norge vil ikke alle benytte norsk luftrom til øvelse under toktet ettersom en del av flygingen foregår i svensk luftrom.

Fint flyvær

Øvelsen starter på en dag med godt flyvær, men ifølge Solheim vil pilotene få det for travelt til å kunne nyte utsikten i særlig grad.

– Men det er klart, at fint vær gir en mykere start på øvelsen.

Det er de store treningsområdene i nord som er årsak til at øvelsen legges her.

– De største treningsscenarioene gjennomføres i Nord-Sverige, hvor vi vil trene på store luftoperasjoner som er krevende rent koordineringsmessig, sier Solheim.

Jagerfly tar av fra Bodø hovedflystasjon

Jagerfly tar av fra Bodø hovedflystasjon tidligere i dag.

Foto: Sigurd Steinum / NRK