Emil (78) måtte kjøpe båt for å komme seg til huset han har bodd i hele sitt liv

– Dårlig gjort av Leirfjord kommune, sier huseieren som nå har engasjert advokat for å se på mulighetene for å kreve erstatning.

Raset på Gamle fylkesvei 78 i Leirfjord

Dette raset over gamle fylkesvei 78 i Leirfjord har sperret Emil Remnes inne. Huset befinner seg bortenfor raset, og er ikke det vi ser til venstre på bildet.

Foto: Hans Petter Sørensen

Det har snart gått ett år siden et 150 meter bredt og 3,5 meter høyt ras gikk over fylkesvei 78 i Leirfjord. Fylkesveien var fram til 2014 hovedveien mellom Mosjøen og Sandnessjøen, men ble fysisk stengt da Toventunnelen åpnet samme år.

Siden raset gikk i januar har lite blitt gjort for å rydde opp og åpne veien. Det har fått store konsekvenser for Emil Remnes, som etter hendelsen har vært uten veiforbindelse til huset sitt. Et hus han har bodd i så å si hele sitt liv.

– Jeg måtte rett og slett kjøpe meg båt for å komme meg til eiendommen, sier huseieren til NRK.

– Det er et vanskelig landskap på Remneset hvor jeg bor, med bratt og ulendt terreng. Det er ikke bare-bare å komme seg i land, selv på godværsdager.

emil

Emil Remnes har kjøpt båt for å komme seg til huset sitt. Dette bildet er tatt i 2010 og er ikke båten hans.

Foto: PRIVAT

Har engasjert advokat

På den ene siden, mot Leirfjord, sperres altså veien av ras. På den andre siden møtes huseieren av stengt vei, siden strekninga mot Mosjøen ble besluttet nedlagt.

I nyere tid har private hytte- og huseiere langs gamle «Mosjøveien» imidlertid jobbet for å få åpnet veien igjen fram til Søttar, der Vefsn kommune har en fastboende.

Men det er fortsatt et stykke unna Remneset hvor Emil Remnes bor, ifølge Helgelands Blad, som omtalte saken først.

Mass Anders Hus

Mass Anders Hus er advokat for Remnes.

Foto: CF-Wesenberg

– Kort fortalt er det ingen vedvarende løsning. Veien er ikke særlig fremkommelig. I tillegg er det en privat vei, slik at min klient da i tillegg måtte få veirett over annen manns grunn, sier advokat Mass Anders Hus i LYNX Advokatfirma DA.

Han har blitt engasjert av Emil Remnes for å se på muligheten for å kreve erstatning av kommunen. Argumentet er at stat og kommune her indirekte har tatt over eiendommen til Remnes uten å kompensere for det.

Verdiforringelse på eiendommen, ekstra utgifter til leie av alternativ bolig, kjøp av båt og leie av plass til denne er bare noen av utgiftene som har kommet i kjølvannet.

– Dette er vanskelig for ham. Ikke bare med hensyn til økonomien, men det å ikke vite hva som skjer og ikke få bo der han alltid har bodd – det er en stor tilleggsbelastning.

– En spesiell sak

Etter et opphold i en hytte på Kvitneset camping, har den ulykkelige huseieren de siste månedene bodd i en kommunal leilighet i kommunesenteret Leland.

– Det har vært veldig «vantrivelig». Jeg føler kommunen ikke har gitt støtte hverken den ene eller andre veien. Det er dårlig gjort.

Ifølge Remnes har han sendt brev til kommunen, men i retur bare fått en kopi av et kommunestyrevedtak som sier at det ikke vil bli gjort noe videre med situasjonen rundt raset. Og siden det ikke gikk over hverken hus eller eiendom er det lite å hente fra forsikringshold.

– Vi mener kommunen ikke kan forhindre at noen ikke får mulighet til å benytte eiendommen sin, uten at det kommer på plass avbøtende tiltak, sier advokaten, og legger til at de nå først og fremst ønsker seg en god dialog.

Rasstedet på gamle fylkesvei 78 i Leirfjord

Rasstedet i Leirfjord. Foto fra da raset gikk i januar.

Foto: Frank Nygård / NRK

Han beskriver saken som svært spesiell, og sier at dersom dialogen ikke fører fram vil det være aktuelt å trekke saken for retten.

– Hva slags tilbakemelding har dere fått fra kommunen?

– Vi fikk en tilbakemelding i går der det mer eller mindre påpekes at de ikke ser at de har noe ansvar. Vi kan ikke se at vi er fornøyd med det svaret.

– Vi har full forståelse for at storsamfunnet kanskje ser at det blir dyrt å holde denne veien åpen, men da må man kompensere den enkeltborgeren som lider tap.

Juridisk vurdering

Men på kommunehuset er politikere og administrasjon av en annen oppfatning.

Ordfører Ivan Haugland (Ap) forteller at de har undersøkt hva det vil koste å få ryddet og reparert veien, og at anslaget ligger i størrelsesorden 15 til 20 millioner.

Det blir i overkant mye for å åpne en vei til én fastboende. Haugland sier de i stedet har forsøkt å gjøre det de kan for å imøtekomme huseierens behov.

– Vi leide han inn på en campingplass, og har siden kjøpt en bolig som han disponerer på Leland, hvor han for så vidt betaler en veldig grei månedlig pris.

Haugland ønsker ikke forskuttere utfallet av den juridiske vurderingen, men sier at på basis av den informasjonen de sitter med per nå kan ikke kommunen se at det foreligger noe juridisk rettmessig krav med tanke på erstatning.

– Dette er ikke noen ønsket situasjon for noen av partene, men vi har brukt mye ressurser på at han skal ha det bra.

Siden det blir for kostbart å rydde opp raset, synes dermed eneste håp at man får i gang en eller annen ordning med veien inn mot Mosjøen. Den som er stengt.

– Det kan være en mulighet for å kjøre inn fra Vefsn-sida permanent. Men det blir jo ikke brøytet der på vinterstid, sier ordføreren ettertenksomt.

Ordfører Ivan Haugland i Leirfjord

Ordfører Ivan Haugland i Leirfjord kan ikke uten videre se at kommunen har gjort noe galt.

Foto: Frank Nygård / NRK

Skal vi tro Helgelendingen har Statens vegvesen tidligere vært veldig «tilbakeholdne og skeptisk» til åpning av veien på Vefsn-sida av raset.

NRK var i kontakt med Vegvesenet onsdag ettermiddag, som sier de ikke har så mye mer å tilføye siden de ikke lenger har ansvaret for veien.

Deler av den gamle fylkesveien er nedklassifisert til privatvei og overtatt av foreningen Tovenveien velforening, ifølge samme avis. NRK lyktes ikke komme i kontakt med noen i styret der innen denne saken ble publisert.

Reiser sørover i høytiden

Remnes har lagt bak seg et liv som fisker og snekker, og har både bodd og jobbet på Remnes mesteparten av sitt liv.

Han skulle nok helst sett at han nå kunne vært hjemme og pyntet til jul. I stedet reiser han sørover og besøker sin sønn i Trondheim i høytiden.

Han beskriver hele situasjonen som «trasig», men forsøker å møte julen med en positiv innstilling.

– Det blir greit å få besøkt familie nå, sier 78-åringen.

Laster kart, vennligst vent...
Smalt på riksvei 78

LITT SMALT: Riksvei 78 har vært hovedvegen mellom Mosjøen og Sandnessjøen i over 50 år.

Foto: Sigmund Bårdvik