Hopp til innhold

Bellona: – Vi forbereder selvsagt aksjoner

Ola Elvestuen stanser ikke prøveboringen utenfor Trænarevet. Det provoserer miljøbevegelsen så mye at de vil ta saken i egne hender.

Frederic Hauge, Bellona

Bellona-leder Frederic Hauge har reist nordover og varsler aksjoner når boreriggen kommer til området.

Foto: Bellona

Klima- og miljødepartementet gjør ikke om på Miljødirektoratets vedtak. Dermed gir departementet tillatelse til å starte prøveboring sør for Trænarevet.

Natur og Ungdom, Bellona og Norges Kystfiskarlag vant dermed ikke fram med sin klage.

– Etter en omfattende saksbehandling og faglig gjennomgang finner departementet at det ikke er grunnlag for å kunne omgjøre den beslutningen, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Varsler aksjoner

Boreriggen West Hercules på vei nordover mot Toutatis.

Boreriggen «West Hercules» er mandag formiddag utenfor trøndelangskysten.

Foto: MarineTraffic / Skjermdump

Boreriggen «West Hercules» satte lørdag kursen nordover. Der venter trolig kraftige protester fra miljøorganisasjoner.

– Vi har prøvd alle demokratiske virkemidler. Vi skal følge denne saken til døra. Vi forbereder selvsagt aksjoner i en slik sak, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Til VG sier Hauge at de planlegger å reise ut til området. Målet er å stanse prøveboringen.

– Vi vil bruke Bellona-båten for fysisk å hindre at de kommer igang med boringen onsdag morgen, sier Hauge til avisen.

– Vi nekter å akseptere at oljeindustrien får bore i noen av våre mest sårbare områder og er klare til å stoppe denne riggen med alle virkemidler, sier daglig leder Gaute Eiterjord i Natur og Ungdom.

Det er ventet at riggen bruker mellom fire og fem dager til «Toutatis»-feltet. På veien får riggen følge av et kystvaktskip. Feltet ligger i Norskehavet 50 kilometer nord for Træna.

Åpnet i 2011

Trænarevet. Kartutsnitt fra søknaden til DEA.

Brønnen ligger om lag 7,5 km sør for Trænarevet og om lag 83 km fra Røst. Blokken grenser mot det petroleumsfrie området ved Røstbanken og Lofoten.

Det tyske oljeselskapet Wintershall Dea fikk i midten av juli ja fra Miljødirektoratet til å starte prøveboring.

– Denne klagesaken dreier seg ikke om hvorvidt det skal åpnes for petroleumsvirksomhet i området eller ikke. Temaet for klagesaken har vært en miljømessig vurdering etter forurensningsloven av den konkrete boretillatelsen, sier Elvestuen.

«Ferdig som miljøparti»

Både Natur og Ungdom og Bellona har varslet protester mot leteboringen.

– I dag er vi veldig triste og fortvilet. Ikke bare har vi mistet et av de mest verdifulle områdene langs hele norskekysten til oljeindustrien. Vi har også mistet Venstre som miljøparti, sier Bellona-leder Frederic Hauge til NRK.

Miljøorganisasjoner har reagert både på selve leteboringen, men også på at boreriggen satte kursen nordover før saken var ferdig behandlet i departementet.

– Oljeboring ved Trænarevet er en gedigen trussel mot korallrev, gytefelt og sårbar natur, sier Natur og Ungdoms leder Gaute Eiterjord.

– Vi reagerer sterkt på at Wintershall Dea sender riggen nordover før klagene våre er behandlet, legger han til.

Ola Elvestuen

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) mener det ikke er grunn til å gjøre om på vedtaket.

Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

Møter motbør

Elvestuen mener saken viser hvor viktig det er å ikke åpne opp nye områder. Han legger til at han som statsråd i saker hvor tillatelser er gitt, må forholde seg til rammene tidligere regjeringer har satt.

– Venstre var mot dette i 2011. Jeg mener det i dette området ikke burde være petroleumsaktivitet. Men det er ikke ved denne tillatelsen, etter forurensningsloven, hvor den beslutningen tas. Her må jeg følge regelverket og se om dette er miljømessig forsvarlig, innenfor de rammene som er gitt, sier han.

I oljeselskapet Wintershall Dea er de ikke overrasket over departementets avgjørelse.

– Dette er som forventet, og viser at vi som vanlig har gjort grundige forberedelser i planleggingen av brønnen, sier kommunikasjonssjef Kjetil Hjertvik.

West Hercules in the Barents Sea

Det er riggen West Hercules som skal bore letebrønnen «Toutatis» i lisens 896 ved Trænarevet sør for Røst.

Foto: Ole Jørgen Bratland

Presisering: NRK skrev i en tidligere versjon at letebrønnen ligger 7,5 kilometer nord for Trænarevet. Det riktige er at brønnen ligger 7,5 kilometer sør for revet.