Hopp til innhold

Halverer utslipp tilsvarende 500.000 biler

Med ny teknologi har industribedriften redusert utslipp med 1500 tonn. Nå tas den nye teknologien ut i verden.

Elkem Salten etter
Elkem Salten før

Alle ovnene på Elkem Salten har hatt renseanlegg siden 1985, men nå har selskapet gjort en stor sprang i renseteknologien. Begge disse bildene er tatt samme dag. Renseanlegget var koblet ut en kort stund på grunn av planlagt rutinemessig vedlikehold. Dette er i henhold til de utslippstillatelser som produsenten forholder seg til.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen/Oliver Rønning

CO₂ i atmosfæren
423,3 ppm
1,5-gradersmålet
+1,06 °C
Les mer  om klima

Med teknologi som delvis er utviklet lokalt har Elkem Salten klart å redusere utslippene av NOx med 50 prosent.

Det har kostet flere hundre millioner kroner, men vil på sikt bidra til mer lønnsom produksjon ved smelteverket i Sørfold

Kutter utslipp tilsvarende 500.000 dieselbiler

Elkem Salten har tre store smelteovner som produserer silisium. Et råstoff som blant annet brukes i produksjon mobiltelefoner og aluminium i bilindustrien.

Men det er en industriform som har store utslipp. I disse dager ferdigstilles den siste ombygde smelteovnen som vil bidra til å halvere utslippene av NOx.

Verksdirektør ved Elkem Salten, Ove Sørdahl

Verksdirektør Ove Sørdahl sier selskapet får mer effektive ovner og betydelig mindre utslipp av NOx etter at smelteovnene er bygget om.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Det som tidligere gikk rett ut i lufta blir nå renset. Røyken blir renset, og energien fra røyken blir skilt ut og gjenvunnet.

Det sier verksdirektør Ove Sørdahl.

Resultatet er en reduksjon i utslippene av NOx med 1500 tonn. Eller for å illustrere det tydeligere:

Det tilsvarer utslipp fra 500.000 dieselbiler, ifølge selskapet.

Ros fra miljøorganisasjon

Miljøbevegelsen har gjennom mange år etterlyst et grønnere fotavtrykk fra industrien, og de har ofte uttrykket seg kritisk til utslippene. Men nå får Elkem Salten ros fra Bellona.

Fredric Hauge

Prosjektet får ros fra Frederic Hauge i Bellona

Foto: NRK

– Dette er et prosjekt som Elkem skal være stolte av. Dette er industriutvikling på høyt nivå. Tiltaket i Sørfold er betydelig i norsk sammenheng, og det er all grunn til å rose selskapet.

Det sier Frederic Hauge til NRK.

Store kostnader

Elkem Salten startet arbeidet med å bygge om ovnene i 2013. Denne uka er ombyggingen av alle tre ovnene ferdig, og sluttsummen på denne investeringen er på 750 millioner kroner.

Det er store kostnader, men det gir også økonomisk gevinst.

– Dette er ny teknologi som gir oss mer effektive ovner. Gjennom det får vi mer ferdigprodukt på samme mengde råvarene. Det bidrar til bedre miljø og bedre økonomisk situasjon på sikt, sier Sørdahl.

Smelteovn ved Elkem Salten
Foto: Elkem Salten

Mye av teknologien er utviklet ved smelteverket i Sørfold. Nå kan dette bli tatt i bruk ved andre smelteverk, over hele verden.

– Det er miljømessig riktig å dele dette med andre, sier verksdirektøren.

Les også:

Deler på regninga

Tommy Johnsen, daglig leder i NOx-fondet

Tommy Johnsen, daglig leder i NOx-fondet.

Foto: Dag Robert Johansen / NRK

Elkem Salten mener det ikke vært mulig å gjennomføre dette uten hjelp utenfra.

Gjennom NOx-fondet har industribedriften fått god økonomisk drahjelp. Nesten halvparten av de 750 millioner kronene kommer fra fondet.

– Dette er blant de største utslippskildene vi har i Norge, og derfor er det viktig for oss å få gjort noe med det. Siden NOx-fondet ble etablert i 2008, er utslippene redusert med 30–40 prosent, sier daglig leder i fondet, Tommy Johnsen.