– Pappa er glad i amerikanske biler, det har smittet over på meg

Kesia Dahl valgte bilmekanikerlinjen da hun begynte på videregående skole. Lite har skjedd i hva som bestemmer unges yrkesvei, og kjønn er fortsatt avgjørende.

Etter 20 år er det få jenter som Kesia Dahl

VIL BLI BILMEKANIKER: Kesia Dahl er en av tre jenter på bilmekanikerlinja på Bodø videregående skole.

De siste 20 årene har det skjedd lite i måten ungdom velger utdanning, særlig når det gjelder yrkesfagene. Men det finnes unntak.

På bilmekanikerlinja ved Bodø videregående skole er jenter et sjeldent syn. Kesia Dahl er en av bare tre jenter som valgte denne utdanningen i år.

Kesia Dahl

FORKLARER VALG MED PAPPA: Jeg synes det å kunne jobbe med bil høres veldig artig ut, sier Kesia Dahl.

Foto: Bente H. Johansen / NRK

Liza Reisel

Forsker Liza Reisel mener myndighetene har gjort for lite for å endre på kjønnsrollemønstrene.

Foto: Carsten Muller / Institutt for samfunnsforskning
– Det kommer nok mest av at pappa alltid har vært glad i amerikanske biler. Deretter har det smittet over på meg. Jeg synes det å kunne jobbe med bil høres veldig artig ut, sier Kesia Dahl til NRK.no.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at unges valg av utdanning fortsatt går i gamle spor. Gutter velger bil, bygg og anleggsfag, mens jenter går i mykere retninger som helse- og omsorgsfag og design.

Har ikke gjort nok

I fjor kom regjeringen sitt likestillingsutvalg med rapporten som forteller at måten de unge velger på har stått på stedet hvil de siste 20 årene.

Liza Reisel ved Institutt for samfunnsforskning har i mange år jobbet med arbeidsmarked og utdanning. Hun mener det er gjort altfor lite for å endre på kjønnsskevheten.

– Det er fremdeles veldig kjønnsdelt. Det er på yrkesfaglige studieretninger på videregående.

Lang vei å gå

Og selv om myndighetene har arbeidet med skevheten i flere tiår, ser ikke Reisel noen løsning i den nærmeste fremtid.

– Det er veldig mye som gjenstår. Særlig med tanke på kjønnsdelingen i utdanningsfag og arbeidsmarkedet. Der mener jeg ingen av regjeringene hittil har tatt ordentlig grep.

– For at guttene skal velge de mer kvinnedominerte utdanningene, bør det være ganske sterke incentiver på et vis, for at de skal kunne bryte barrierene de opplever i forhold til kjønn, sier Reisel.

– Intimitet er vanskelig

På samme måte som få jenter velger Som i dag var det også for 20 år siden uvanlig at gutter valgte omsorgsfag.

Men Olav Edvardsen gikk nettopp den veien da han peilet ut framtiden sin. Han tror det ligger mange inngrodde fordommer hos gutter.

– Jeg tror mange gutter synes er litt ekkelt og vanskelig med intimitet, nærhet og kropp. Mange synes nok det er vanskelig å komme nært inn på folk.

Han tror man kunne ha klart å dra guttene tidligere inn omsorgsfag allerede fra ungdomsskolen. Slik kunne nærheten blitt ufarliggjort.

– Da må det sterke incentiver til for å bryte barrierer i forhold til kjønn, sier Liza Reisel.

Olav Edvardsen, sykepleier, Nordlandssykehuset

Olav Edvardsen er sykepleier på Nordlandssykehuset.

Foto: Bente H. Johansen / NRK

Hva tror du må til for å bryte kjønnsbarrierene i yrkeslivet?