Elever om krigen: – Rart at det fortsatt lever folk som opplevde det

Ved Bodøsjøen skole er andre verdenskrig i fokus, noe som får elevene til å reflektere rundt det å leve i krig.

Med andre verdenskrig på timeplanen fikk elevene reflektert over at også Norge ble dratt inn i krig for 75 år siden.

Michael Johan Setså, Maya Helene Olsen og Jacob Berhard Bjørnerud mener det er viktig å lære om andre verdenskrig

Elevene forteller at de særlig tenker på barna som levde under krigen og de dårlige forholdene som krigshandlinger fører med seg.

– Noen fikk jo ikke gå på skole og levde under veldig dårlige forhold, sier Jacob Bjørnerud som går i niende klasse ved Bodøsjøen skole.

Nært, men også fjernt

I dag er det 75 år siden Norge ble dratt med i krigen, og det er mange år for niendeklassingene, likevel poengterer de at det egentlig ikke er så lenge siden i den store sammenheng.

– Det er egentlig ikke så lenge siden, fordi det lever jo fremdeles folk som opplevde krigen, sier Maya Helene Olsen.

Elevene forteller at de likevel synes det er merkelig å tenke på at faktisk har vært krig i Norge.

– Jeg synes det er så rart at et av verdens rikeste land var så fattig før, sier Bjørnerud.

Dagens krigsherjinger

Elevene synes det er fælt å tenke på at andre land opplever krig i dag, men synes det er vanskelig å ta det ordentlig inn over seg.

– Når vi bor i Norge tar vi det ikke så alvorlig når andre land er i krig, om vi selv hadde levd i krig ville vi nok tatt det mer til oss, mener Bjørnerud.

Klassekameratene mener det er viktig at flere tenker over hvordan innbyggere i krigsherjede land har det, og ikke stiller seg nøytrale til det som skjer andre steder i verden.

– Jeg synes vi bør ta det mer alvorlig enn vi gjør, og hvem vet, kanskje kan det bli krig i Norge igjen en dag, sier Setså.