Elektronisk stemming kan gi økt deltagelse

– Jeg tror vi kan få sytti prosent valgdeltagelse, sier Kirsten Hasvoll, lederen for valgstyret i Bodø. I morgen åpnes elektronisk stemming.

Valgurne

Elektronsik stemmegivning og forhåndstemming, skal få enda flere til å avgi stemmer i kommunevalget i år.

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

– Jeg tror det er realistisk med en høyere valgdeltagelse i år. Det var opp fra seksti fra femti siste gang, så i år satser vi på sytti prosent valgdeltagelse, sier Kristen Hasvoll.

I morgen starter den ordinære forhåndstemmingen ved alle landets kommuner. I Nordlands kommunene Bodø og Vefsn, vil innbyggerne også ha mulighet til å stemme elektronisk.

Når unge og eldre

K

Kristen Hasvoll tror på høy deltagelse i året kommunevalg.

Elektronisk forhåndsstemming kan bidra til flere unge, men også eldre mennesker, velger å bruke stemmeretten sin, mener SV-politikkeren.

– Vi er veldig spent fordi vi kan få med en del unge som vanligvis ikke stemmer fordi de synes det er langt å gå til valglokalet eller studere i Trondheim eller Australia. Også eldre og funksjonshemmede vil ha glede av det, mener Kirsten Hasvoll.

Må fungere

Gjennom elektronisk stemmegivning er det mulig å stemme på et parti, og så endre stemmen din helt fram til valget er avsluttet. Innloggingen til ved elektronisk stemming skal skje gjennom MinID.

– Alle vet at hvis dette ikke fungerer perfekt første gangen, så vil vi aldri få sjansen igjen. Teknisk er vi veldig sikre og har jobbet lenge med dette for at det skal være sikkert, uttaler Hasvoll.

Viktig etter Utøya

Etter tragediene i Oslo og Utøya, har det politisk engasjementet til mange unge sies å ha økt. Nettopp i år mener Kirsten Hasvoll at det er ekstra viktig at flere vil delta i valget.

– Valg er den ytterste formen for demokrati. Hvis du melder deg ut av hvem som skal bli ordfører i Bodø, hvem skal sitte i kommunestyret, så er det vanskelig å si noe i ettertid mener jeg, sier hun.