Eldre person døde av legionella

En eldre person i Hadsel som fikk påvist legionellasykdom forrige uke, døde onsdag morgen. – Ingen får benytte dusjene før situasjonen er avklart, sier helse- og omsorgssjef Marion Celius.

Hadsel rådhus

DØDE ONSDAG MORGEN: En eldre person er død etter at vedkommende fikk påvist legionella-smitte sist uke.

Foto: Bente Pleym Urholt

– Våre tanker er hos de pårørende, og de kommer til å få den oppfølgingen de trenger, sier kommunens helse- og omsorgssjef Marion Celius.

Den avdøde personen var beboer på en offentlig institusjon i kommunen.

Det er ikke avklart hvor smittekilden er ettersom den avdøde på kort tid var i befatning med flere offentlige anlegg før dødsfallet. Nødvendige prøver er tatt og sendt til analyse.

– Vi følger også pasientene våre tett opp med testing hvis noen får potensielle symptomer på legionella. Ifølge kommuneoverlegen er ingen andre pasienter identifisert med smitte, sier Celius.

Får ikke dusje og må koke vannet

Kommunen tar alle nødvendige forholdsregler for å hindre at flere blir smittet.

Celius understreker at legionella ikke smitter mellom mennesker, men fra luftbobler i dusjvann.

Marion Celius, helse- og omsorgssjef i Hadsel kommune

– Våre tanker er hos de pårørende, og de kommer til å få den oppfølgingen de trenger, sier helse- og omsorgssjef Marion Celius.

Foto: NRK

Ingen på de aktuelle institusjonene får benytte dusjene før situasjonen er avklart. Vannet må kokes før det drikkes: Dette gjøres selv om bakterien må inhaleres for å smitte, sier Celius til NRK.

Det har også vært avholdt møter med personalet for mer utdypende informasjon og avklaringer.

– Vi følger også pasientene våre tett opp dersom noen får potensielle symptomer på legionella. Ifølge kommuneoverlegen er ingen andre pasienter identifisert med smitte, sier helse- og omsorgssjefen.

Andre dødsfallet på et halvt år

Dette er det andre legionella-dødsfallet i Vesterålen på et halvt år. I oktober døde en sykehjemsbeboer i nabokommunen Sortland etter å ha blitt smittet av legionella.

Årlig registreres 20–30 tilfeller av legionellasmitte i Norge.

Rundt halvparten av pasientene blir smittet i utlandet. Under det siste store utbruddet i Østfold i 2005 ble 55 mennesker smittet. Ti av dem mistet livet.