Hopp til innhold

Ekstrem skredfare i nord: Ber 21 kommuner gjennomgå kriseplaner

I løpet av natten og morgenen har det gått flere skred i Nord-Norge. Snøskredvarslingen venter flere store, kraftige skred. 21 av kommunene som ligger mest kritisk til er varslet om å gå gjennom beredskapsrutiner.

skred1

Over E6 i Gratangen er veien stengt på en strekning på mellom 300 og 400 meter ifølge politiet.

Foto: Ann-Hege Lund

Det har gått flere skred i Nord-Norge gjennom natten og morgenen. Ingen har så langt kommet til skade, men politiet understreker budskapet fra i går kveld hvor de oppfordrer alle til å holde seg hjemme i helga.

Torsdag meldte NRK om stor snøskredfare flere steder i Nord-Norge. Mest spesielt er det likevel at snøskredvarslinga for første gang varslet faregrad fem, eller meget stor snøskredfare for store deler av Nordland.

Likevel er det svært stor fare i store deler av hele Nord-Norge med faregrad fire flere steder.

Natt til i dag eller på morgenkvisten har det gått sørpeskred ved Breivikhammertunnelen i Rana, et isras ved Kvenflågtunnelen på E6, jordskred ved Reppasjøen på fylkesvei 1, et isras på E10 ved Bjørnfjell og et isskred på Nussfjordveien, fylkesvei 807.

Fra Saltfjellet i nord til grensen mot Trøndelag er det nå ventet så store mengder nedbør, at vekten av snømassene ventes å utløse mange store og våte skred.

Ber flere kommuner om å gå gjennom sine kriseplaner

Fylkesmann i Nordland Hill-Marta Solberg sitter nå i et møte i fylkesberedskapsrådet hvor de skal få de siste oppdateringene fra NVE og Skredvarslingen.

– Hele samfunnet er berørt av dette. Det er 21 kommuner i Nordland som er varslet og er i en kritisk situasjon. De har fått varsel om å gå gjennom sine beredskapsplaner, tenke gjennom situasjonen om vegstrekninger skulle bli stengt. Det er et veldig stort arbeid som foregår nå for å forberede seg på at diverse situasjoner kan oppstå, sier hun til NRK.

Fylkesmann Hill-Marta Solberg

Fylkesmann i Nordland Hill-Marta Solberg er i møte med fylkesberedskapsrådet om skredsituasjonen i dag.

Foto: Ola Helness / NRK

Fylkesmannen sier at så langt er det ingen som har evakuert, men at det er noe politiet og kommunene må ta stilling til fortløpende.

E6 blokkert av skred

I tillegg har det gått et skred over E6 Gratangen som har blokkert et område på 300–400 meter med snø.

– Der er veien helt stengt. To ras har gått og veien var klokken 09:27 fullstendig sperret. Heldigvis er det ingen ting som tyder på biler i raset, sier operasjonsleder Ivar Bo Nilsson i Nordland politidistrikt.

skred3

Ved E6 Gratangen er store deler av veien blokkert av skred.

Foto: Ann-Hege Lund

En av dem som var i det skredutsatte områder er Ann-Hege Lund. Hun forteller om flere mindre ras på strekningen langs E6, og kan bekrefte at meldingene om stor skredfare stemmer i høyeste grad.

– Der jeg sto var det ei skråning hvor det ikke hadde gått ras, det er jeg er mest bekymret for, at det skal gå nye ras, sier hun til NRK.

Vegtrafikksentralen melder at Gratangsfjellet er stengt grunnet snøraset og trafikken dirigeres via fylkesvei 84 og fylkesvei 141.

Oppfordrer til å begrense all ferdsel

Operasjonsleder Ivar Bo Nilsson sier at med den faregraden som er nå, anbefaler han å begrense all ferdsel i utsatte områder med fjell og mye snø.

– Det har gått flere skred det siste døgnet, og flere har gått over veier. Det har også gått skred i områder som er faregrad fire, det er ikke bare på Helgeland det er svært stor fare. Vi vurderer fortløpende dette med evakuering, sier visepolitimester i Nordland, Heidi Kløkstad.

Klokken tolv har fylkesberedskapsrådet møte om situasjonen. Så lang er det ikke besluttet å evakuere noen.

– I dét møtet kommer det til å bli tatt opp den problemstillinga og hvorvidt man skal stenge noen veistrekninger eller ikke. Det er en situasjon vi overvåker fortløpende, forteller Kløkstad.

– Kan bli store, våte skred

Snøskredvarslingen melder om at man kan vente mange store skred, og en del svært store skred som går lenger enn man ser vanligvis.

– Vi anbefaler folk å holde seg unna alt som er skredterreng, både der hvor skredene løsner og utløpsområdene. Disse skredene kan gå svært langt, sier Markus Landrø som er snøskredvarsler i Snøskredvarslingen.

Det er varslet opp mot 70 millimeter nedbør enkelte steder på Helgeland, noe som gjør at det kan bli våte skred med mye kraft.

– Forutsatt at dette inntreffer der vi har skredutsatt bebyggelse, er det noe mer enn at det smeller i veggen, det er sannsynlig at et skred vil ødelegge hus i slikt terreng om det går et skred, sier han.