Ekstrem skredfare i nord

Oppsummert

Den ekstreme snøskredsituasjonen i Nordland gjør at myndighetene for første gang i historien varsler om meget stor snøskredfare.

  • Fortsatt økt beredskap

    Fylkesberedskapsrådet har i formiddag vært i møte for å vurdere skredfaren i Nordland. Situasjonen er uforandret siden i går og den økte beredskapen opprettholdes. 21 kommuner ble i går bedt om å gå gjennom beredskapsplaner og forberede seg på ulike situasjoner som kan oppstå.

  • Ingen skred så langt i dag

    I dag ventes det mange og store våte snøskred på Helgeland, på grunn av mye nedbør. Det er meldt faregrad fem , som betyr meget stor fare for snøskred. Foreløpig har ikke politiet fått melding om at det har gått skred i dag. I områdene Salten og Svartisen er det faregrad fire, stor snøskredfare.

  • Høy beredskap på veiene i Nordland

    Statens vegvesen skjerper beredskapen etter at det er sendt ut varsel om ekstremt stor skredfare lørdag – spesielt på Helgeland. Fredag ettermiddag er stort sett alt av veger åpne, men vegvesenet er forberedt på at det kan bli nødvendig å stenge veger på kort varsel.