NRK Meny
Normal

Eksrådmann flyttet inn i leilighet før den var betalt

Den korrupsjonstiltalte eksrådmannen Sigmund Johnsen rådførte seg med en jurist før han kjøpte den omdiskuterte leiligheten i Mo sentrum. – Jeg var redd det kunne skape rykter og snakk, sa han i retten.

 Tidligere rådmann Sigmund Johnsen (t.h), her sammen med sin forsvarer Henrik Boehlke i Rana tingret

TILTALT FOR GROV KORRUPSJON: Tidligere rådmann Sigmund Johnsen (t.h.), her sammen med sin forsvarer Henrik Boehlke i Rana tingrett.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Han kjøpte leiligheten fra en lokal næringsaktør for 300.000 kroner under takst. Han flyttet inn i leiigheten tre uker før den var betalt.

– Jeg var ikke klar over at prisen var lavere enn takst, sa både Johnsen og næringslivstoppen Cafer Caran da de forklarte seg i Rana tingrett dag.

Taksten og tidspunktene for leilighetskjøpet ble et sentralt tema i dagens forklaring.

Tiltalt for grov korrupsjon

I januar ble den tidligere rådmann i Rana, Sigmund Johnsen, tiltalt for grov korrupsjon. Bakgrunnen for tiltalen er blant annet at Johnsen på ferie i Tyrkia bodde gratis i leiligheten til Cafer Karan, som er sentral næringsaktør i Rana.

Senere kjøpte rådmannen en leilighet fra Cafer Karan for 1,7 millioner kroner. Det ble i ettertid klart at det forelå en takst på to millioner kroner.

Cafer Karan

Næringslivstopp Cafer Karan.

Foto: Øystein Nygård

Det er satt av åtte dager til rettssaken i Rana tingrett og 39 vitner er innkalt.

Den tidligere rådmannen nektet straffskyld da rettssaken startet mandag morgen.

På dag to av rettssaken fortsetter tidligere rådmann Sigmund Johnsen sin forklaring og det handler om kjøpet av leiligheten i bygåreden i Lars Meyers gate 9 i Mo i Rana.

Sentralt i aktor Kristian Jarlands utspørring er tidspunktet for når rådmannen bestemte seg for å kjøpe leiligheten i Mo sentrum av den lokale næringstoppen.

Forklarte seg om leilighetskjøpet

I tidligere politiavhør har Cafer Karan forklart at han og Johnsen ble enige om salget allerede i mai.

I dag var han ikke så sikker.

– Kanskje jeg sa feil da, vi er jo bare mennesker, sa Karan.

Aktor lurte på om det før eller etter dere ble enige om salget at dere ba om takst?

– Vet ikke helt når det ble bestilt takst, sa Karan.

Karan sier kjøper og selger var blitt enige om prisen 15.-16. juni.

Rådmannen mente å huske at han bestemte seg for å kjøpe 29. juni 2010.

– Det var like etter at jeg kom hjem fra en tur til Russland. Jeg tror jeg ga endelig beskjed den 30. juni at jeg vil kjøpe leiligheten, forklarte eksrådmannen.

Johnsen sier at han overtok leiligheten 5. juli 2010, mens kjøpekontrakten er signert i slutten av juli.

Redd for rykter og snakk

I en samtale med en jurist forklarer Johnsen at han er usikker på om han skal tørre å skrive under kjøpekontrakten med Karan. Årsaken var at Karan var
Sentral næringsakør i Stako-bygget.

– Var dette fordi du følte at her var det noe som ikke var bra? spør Jarland.

– Nei, jeg spør fordi jeg er usikker på om jeg skal orientere formannskapet om dette. Det sier juristen nei til. Jeg hadde allerede snakket med ordfører Geir Waage om dette. Jeg var redd for at dette kunne skape rykter og snakk, og det var derfor jeg ville drøfte dette med en jurist, sa Johnsen.

Han bestilte taksten på leiligheten for å få finansieringen i orden. Taksten skulle bare brukes til å få finansiering.

– Er ikke taktsten på leiligheten, som er bare få dager unna, interessant for deg, spør aktor?

– Nei, jeg brukte en tidligere takst på hele bygget som vurdering for mitt kjøp, sier Johnsen.

– Hvem betaler for taksten, spør aktor?

– Karan sa at han kunne ordne det, svarer Johnsen.

– Hadde det ikke vært naturlig at du betalte for den i og med at du bestilte den?, spør aktor.

– Jeg vet ikke hvem som har betalt regninga. Karan har inngått avtale med eiendomsmegler om å foreta eiendomsoverdragelsen, forklarer Johnsen.

Flyttet inn før leilighten var betalt

Rådhuset i Rana

1 april 2009 ble Sigmund Johnsen ansatt som rådmann i et åremål på seks år.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Det er tendens til munnhuggeri mellom aktoratet og forsvaret om når Johnsen bestemte seg for å kjøpe leiligheten. Aktor spør flere ganger om når han tok den endelige avgjørelsen og Johnsen, og hans advokat spør om hvor mange ganger han må svare på dette.

– Jeg overtok leiligheten 5. juli, og betalte tre uker etterpå 1. august.

Først 13. juli kontakter han banken sin.

– Er det vanlig å overta ei leilighet før den er betalt?, spør aktor.

– Jeg kan ikke forklare det på noen annen måte enn at Karan trodde han ville få pengene fra meg.

Pris under takst var ikke tema

– Har du gitt ham noen bakgrunn, spør aktor?

– Nei, svarer Johnsen.

– Er du kjent med at andre var tilbudt å kjøpe denne leiligheta?

– Nei, det var jeg ikke kjent med.

– Var det at prisen ligger 15 prosent under takst noe tema mellom deg og Karan?

– Nei.

22. juni informerer han ordfører om at han vurderer å kjøpe ei leilighet av Karan.

– Hvorfor det, spør aktor?

– Fordi vi var tett innpå hverandre jobben og jeg spør ham om dette bør informere formannskap og kommunestyre om.

– Informerte du om taksten da?

– Nei det vet jeg ikke, sier Johnsen.

– Var du kontakt med noen jurister eller advokater i kommunen eller Ks?

– Nei.

Påspandert Tyrkiaferie

Deretter går aktor over til å spørre om Cafer Karans ferieleilighet i den tyrkiske feriebyen Antalya.

– Ble det betalt noe for denne?

– Nei. Etter leilighetskjøpet setter vi oss ned på Babettes og snakker om ferie. Karan sier da at leiligheta hans i står ledig. Karan sier «Prisen blir vi enige om», forklarer Johnsen.

Johnsen sier han ikke har betalt for lånet, men at han hadde tatt dette opp med Karan.

Samme kveld blir det bestemt at kameraten, teknisk sjef Bjørn Bech-Hanssen og hans samboer skal være med til Tyrkia.

– Det var en impuls på en kveld at vi bestilte turen, forklarer han.

Fikk ikke lov til å betale

Da reisefølget kom tilbake til Norge var betalingen nok en gang et tema.

– Da sa Karan at han ikke skulle ha noe, forklarer Johnsen.

Rådmannen tok opp betalingen med Karan for siste gang i oktober 2010, men da sier han han fikk inntrykk av at Karan ble fornærmet.

– Ser du noe vanskelig med dette, spør aktor?

– Ja, og jeg beklager at jeg ikke betalte. Jeg skulle ikke reist uten å betale. Jeg
erkjenner at jeg har gjort en tabbe, og tar konsekvensene av det.

– Kunne du betalt selv om han ikke ville ha noe?

– Ja, det kunne jeg.

Forstår at folk reagerer

Eksrådmann Sigmund Johnsen sier at han forstår at folk reagerer på dette. Både ordføreren og andre politikere i kommunen kjente til ferieturen, og tok det opp med rådmannen.

På spørsmål om Johnsen føler ikke at han står i gjeld til næringslivstoppen er svaret nei.

– Mener du at du som rådmann har anledning i ti, å gjøre dette, å låne leiligheta i Tyrkia og kjøpe leilighet av ham på Mo?

– Ja, svarer Sigmund Johnsen.

– Er det andre i kommunen som kunne gjort det samme?

– Det kan vel være noen som ikke kunne det, sier Johnsen.

– Har du tenkt på at du blir sårbar i denne situasjonen?

– Nei, det føler jeg ikke. I så fall måtte det være at jeg kunne blitt strengere med Karan og ikke andre veien.

– Tilbød leiligheta til andre

Etter Sigmund Johnsens forklaring var det Karans tur å fortelle om leilighetskjøpet og ferieturen. Karan sa han ikke visste at leiligheten ble solgt for en pris som var under takst.

– Jeg ga fem, seks andre tilbud om å kjøpe leiligheten for 1,8 millioner kroner før jeg spurte om daværende rådmann var interessert. Ingen var interessert, sa han i retten.

Karan mener det ga en god nok pekepinn for hva leiligheten var verdt på det åpne markedet.

Karan har kjøpt og solgt eiendom i mange år. Karan forklarer at han kjøpte bygården i Lars Meyersgate 9a, der rådmannen senere kjøpte leilighet. Han kjøpte gården for 5 millioner kroner, og solgte etterhvert for 8 millioner kroner.

– Stort sett all eiendom jeg kjøpte og solgte var uten takst. Det er sånn jeg driver, og har gjort i alle år, sier han.

Karan ville ha 1,8 millioner kroner for leiligheten, men Johnsen tilbød 1,7.

Ferdig med Mo

– Jeg er ferdig med Mo, jeg vil flytte herfra på grunn av denne saken. Jeg synes ikke dette er i tråd med min rettferdighetssans, sier Karan, som har solgt unna alt unntatt restauranten Babettes.

Karan driver med eiendom i Tyrkia også, og legger ikke skjul på at det var en baktanke med tilbudet.

– Det var en visningstur for leiligheta. Jeg ønsket å selge ham en ferieleilighet der nede. Ved å låne bort leiligheten ville jeg vise ham landet og få ham interessert, sa Karan.

– Ser du noen forskjell i å tilby denne leiligheten til rådmannen eller noen andre?, lurte aktor på.

– Nei, det er det samme for meg hvem som kjøpte den.

Aktor lurte på om Karan så noen problemer med å selge en leilighet og lånt ham ferieleilighet.

– Nei, og jeg kunne gjort det samme igjen. Uten problem sier Karan.

Kulturforskjeller

Aktor Kristian Jarland sier til NRK.no at kulturforskjellene mellom Norge og Tyrkia, som er opphavslandet til Cafar Karan vil bli et tema senere i rettssaken.

– Det er ingen tvil om at det er en forskjell i hvordan man forstår og praktiserer korrupsjonsbestemmelsen i Norge og i andre land. Men hvor stor forskjellene er vil jeg komme tilbake til i min prosedyre, sier Jarland til NRK.no.

Ble hyret inn som ryddegutt i Terra-saken

Rana tingrett, tinghuset i Rana

RANA TINGRETT: Det er satt av åtte dager til rettssaken i Rana tingrett og 39 vitner er innkalt.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

29 år gammel ble Sigmund Johnsen ansatt som rådmann i Saltdal, hvor han jobbet i over åtte år. I 1990 flyttet Johnsen til Bodø, hvor han jobbet i utbyggingsavdelinga i Nordland fylkeskommune.

Herfra hadde mye kontakt med ordførere og rådmenn i de respektive kommuner.

Etter seks år gikk Sigmund Johnsen over til bedriftskompetanse, og kom i kontakt med Rana kommune. 2003 etablerte sitt eget konsulent firma, hvor han drev med økonomisk rådgivning for kommuner og fylkeskommunen.

I 2008 ble han kontaktet av Rana kommune, som spurte hvordan de skulle komme seg ut av Terratapet med 220 millioner kroner i minus.

– I september 2008 ble jeg spurt om jeg kunne tenke meg å gå inn i ledergruppen i kommunen. Jeg sa ja til det, forklarer Johnsen. Han fikk et engasjement i 6–12 måneder med en inntekt på 750.000 kroner. Kommunestyret vedtok også at Sigmund Johnsen skulle få etterlønn i tre måneder.

1 april 2009 ble Johnsen ansatt i et åremål på seks år. Lønnen øker til 850.000 kroner i året.

Johnsen fortalte at han ikke hadde noe kontaktnett da han flyttet til Mo i Rana.

– Det var en engasjerende jobb, men familien min bodde i Bodø.