Eksportrekord gir avgiftskutt

Fra 1. januar 2017 reduseres markedsavgiften på laks, ørret og de viktigste pelagiske fiskeartene fra 0,6 til 0,3 prosent. For øvrige fiskeslag opprettholdes eksisterende avgift på 0,75 prosent. Eksportrekorder og høy etterspørsel etter laks har ført til at inntektene til Norges sjømatråd har gått kraftig opp, dermed står ikke markedsavgiften i forhold til sjømatnæringens behov.