Hopp til innhold

Salget av norsk fisk eksploderte mens Spania var nedstengt

I april gikk eksporten av norsk sjømat ned for første gang siden 2018. Men i Spania ble det satt skreirekord.

Fiskebåt utenfor Andøya

Aldri har spanjolene kjøpt mer skrei enn i år. Økninga skjer samtidig som landet er hardt rammet av koronapandemien.

Foto: Knut Troim/Unsplash

I april ble det eksportert 183.000 tonn norsk sjømat til en verdi av 8,2 milliarder kroner.

Det er en nedgang på 666 millioner kroner fra samme måned i fjor og første gang siden september 2018 at eksporten av sjømat går ned.

Men ett sted har pilen pekt oppover.

Aldri før har spanjolene kjøpt så mye norsk skrei som denne vinteren. Eksporten av fersk skrei har økt med 35 prosent, ifølge Norges sjømatråd.

Økninga kommer samtidig som landet er svært hardt rammet av koronapandemien. I mai er 3,8 millioner spanjoler uten jobb. Det er 280 000 flere enn i april.

– Det har vært veldig, veldig bra, sier Bjørn Erik Stabel, som er Norges sjømatråd sin utsending til Madrid.

Spanjolene er glad i sjømat, og de har blitt ekstremt glad i skreien. Bare i april da Spania var nedstengt, økte skreien med 76 prosent, sammenliknet med i fjor.

Vil erstatte skrei med sei

Norsk fiskerinæring er avhengig av at sjømaten vår faller i smak ute i verden. I dag eksporterer Norge 95 prosent av fisken vi henter opp av havet. Fiskerinæringa har så langt blitt skånet for de store konsekvensene av koronaepidemien.

Sjømatrådet gleder seg over framgangen i Spania, men forbereder seg samtidig på at den gode utviklinga kan snu.

Bransjesjef Bjørn Erik Stabel

Bjørn-Erik Stabell (45) er Sjømatrådets fiskeri- og sjømatutsending i Spania. Han tror billigere sei kan erstatte noe av etterspørselen etter skrei.

Foto: Norges sjømatråd

Arbeidsløsheten kommer til å påvirke hva spanjolene tar seg råd til å kjøpe.

– Den gjennomsnittlige kjøpekraften kommer til å gå betraktelig ned. Neste års skreisesong, i 2021, kommer til å bli vesentlig mer utfordrende enn årets, sier Stabel.

Samtidig kan den økonomiske krisen i Spania bane vei for en annen norsk fisk.

Nå satser Stabel på å gjøre den langt billigere seien populær blant spanjoler. I to år har Norges sjømatråd testet ut fisken på spanjolene. Resultatet er lovende.

– Jeg har veldig stor tro på seien i Spania. For det første liker spanjolene smaken av sei. For det andre passer seien til den måten spanjolene lager fisk på, sier Stabel.

Bråstopp med korona

Men den generelle nedgangen i sjømateksporten er ikke til å komme utenom.

At det er koronapandemien som er årsak til nedgangen, viser også tallene fra de tre første månedene.

Ifølge sjømatrådet startet 2020 bra med en stor etterspørsel etter norske sjømatprodukter, og dermed også sterk verdiøkning.

Men den positive trenden fikk en bråstopp da tiltak for å redusere spredningen av viruset ble innført.

Svekket kjøpekraft på grunn av permitteringer og økt arbeidsledighet har påvirket salget. Hvordan dette vil påvirke eksporten framover, er høyst usikkert.

Spesielt er det eksporten av fersk fisk som går ned.

Hittil i år er det eksportert 334.600 tonn laks til en verdi av 23,7 milliarder kroner. Det er en økning i volum på 1 prosent, mens verdien har økt med 862 millioner kroner, eller 4 prosent.

Samtidig viser apriltallene en reduksjon i volum på tre prosent, mens verdien falt med 813 millioner kroner.