Eksperter ut mot Frps plan for oljefondet: – En uansvarlig bombe

En måned etter at Fremskrittspartiet foreslo å bruke av overskuddet i oljefondet for å slette bompengegjeld, er verdien av fondet redusert betydelig. Økonomer rister på hodet av forslaget.

Banner mot bompengar i Bergen

Bilde fra en demonstrasjon mot bompenger i Bergen. Men Frps forslag for å bli kvitt bompengene møtes med hoderisting av eksperter.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei

Både partileder Siv Jensen og nestleder Sylvi Listhaug har advart mot forslaget som er anslått å koste rundt 100 milliarder kroner.

Likevel har flere fylkes- og distriktspolitikere frontet det – blant dem ordførerkandidat Jonny Guldbrandsen i Bodø Frp.

– Vi har et oljefond som har vokst og vokst. Det økte med over 750 milliarder første kvartal i år, da kan vi bruke noe av de pengene. Da sitter folk igjen med mer av pengene de allerede har skattet av, sier han til NRK.

Men kun en måned etter at forslaget først ble lansert, er verdien av oljefondet redusert med omtrent 300 milliarder kroner, anslår førsteamanuensis Espen Henriksen ved Handelshøyskolen BI

– Med andre ord er nesten halvparten av verdiøkningen som ble brukt som argument for denne uttalelsen borte, sier han.

– En uansvarlig bombe

Henriksen mener dette illustrerer de raske endringene i avkastningen på oljefondet. Han forklarer at de internasjonale kapitalmarkedene er svært konkurranseutsatte, noe som gjør at verdiutviklingen i investeringene er noe nær en tilfeldig bevegelse.

– Det er en uansvarlig bombe mot institusjoner som har tjent oss godt, sier førsteamanuensisen.

Henriksen forklarer at bare siden uttalelsen kom tidligere i år, har verdens børser falt omtrent fem prosent. Han anslår at svingningene i seg selv utgjør et fall i verdi tilsvarende 300 milliarder i oljefondet.

Espen Henriksen, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI

Førsteamanuensis Espen Henriksen på Handelshøyskolen BI.

Foto: Handelshøyskolen BI

– Hvis man åpner for å bruke 100 milliarder kroner på dette, hvorfor skal ikke da andre kunne bruke tilsvarende summer på sine hjertesaker.

Henriksen mener at uten den tverrpolitiske koordineringen som handlingsregelen gir, er det kort vei til en utgiftsspiral ingen ønsker. Da risikerer vi å bruke opp hele oljefondet på få år, advarer han.

Frp: – Ikke overraskende

Han får støtte fra flere andre økonomieksperter som NRK har vært i kontakt med. Akkurat det sjokkerer ikke Fremskrittspartiets Sivert Bjørnstad, som sitter i finanskomiteen på Stortinget.

– Det er ikke veldig overraskende at økonomer omtaler dette som uansvarlig. Hadde man utelukkende lyttet til fagøkonomene ville det nesten ikke blitt bygget en meter vei i dette landet. I alle fall ikke i distriktene, fordi det ikke ville vært samfunnsøkonomisk lønnsomt, skriver han i en mail til NRK.

Bjørnstad erkjenner at forslaget bryter med handlingsregelen, men mener det likevel er fornuftig. Han understreker at bompenger er grunnleggende usosialt, og at de derfor ønsker å betale ned gjelden.

– Men dersom dere får gjennomslag for å bruke deler av avkastningen i oljefondet på nedbetaling av bom, hva gjør dere den dagen man får en negativ utvikling og en nedgang i verdien?

– Å slette bompengegjelden innebærer å bruke i overkant av en prosent av oljefondet. Totalt sett vil det ha lite å si for fondets avkastning over tid. Fondets verdier vil selvsagt svinge i takt med alle aksjene og verdipapirene fondet eier.

Flere av økonomieksperter NRK har vært i kontakt med advarer på sin side mot en slik bruk av pengene i fondet. Dette sier ekspertene: