Skal finne ut om den uønskede arten kan skade norsk natur

Pukkellaksen har vært fanget så langt sør som Oslofjorden. Nå skal eksperter gi svar på hva det betyr for den norske laksen.

Pukkellaks.

Pukkellaksen med sin karakteristiske pukkel en fremmed art i norske vassdrag og Miljødirektoratet har bestilt en rapport som skal bidra til å fjerne laksen.

I Russland er den nye arten en yndet matfisk, men laksen med den karakteristiske pukkelen på ryggen er uønsket i norske vassdrag.

Pukkellaksen hører egentlig hjemme i Stillehavet. Men etter at den ble satt ut på Kolahalvøya i Russland på 60-, 70-, og 80-tallet, har den spredt seg videre til norske vassdrag for å gyte.

Nå har Miljødirektoratet bedt et ekspertutvalg svare på hvor farlig den fremmede arten er for den norske laksebestanden og naturmangfoldet. Rapporten legges fram onsdag 15. januar.

Vanskelig å fange

Pukkellaksen har de siste årene blitt registrert ofte i Nord-Norge. I 2017 kunne fiskere rapportere om en invasjon. Selv i indre Oslofjord ble det fanget pukkellaks.

En av dem som er spent på det som legges fram på onsdag er Roger Jørgensen i Meløy. Han er formann i grunneierlaget i Spildravassdraget helt nord på Helgeland i Nordland.

Der ble det rapportert inn 57 pukkellaks fra fiskerne i 2017. To år senere var tallet sunket til åtte.

– Ingen kan svare på hvordan man får den bort. Noen har forsøkt garn, men da tar de den andre laksen også og gjør skade på den, sier Jørgensen.

Pukkellaksen har en toårig livssyklus og antallet fisk i elvene varierer derfor veldig fra denne året til det neste.

Lite kunnskap om påvirkningen

Ellen Hambro er direktør i Miljødirektoratet som har engasjert Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) for å se på saken.

– Vi er bekymret for hvor tallrik den kan bli og hvordan den vil påvirke vår hjemlige atlantiske villaks og økosystemene for øvrig. Vi har i dag lite kunnskap om dette, sier Hambro.

VKM har jobbet med sin risikorapport siden 2017. Rapporten skal danne grunnlag for en eventuell handlingsplan.

Den skal blant annet si noe om hvilke elver som er mest utsatte, hvilken effekt spredning og etablering den har på de lokale økosystemene, om klimaendringene kan påvirke utviklingen, og om pukkellaksen kan føre til utbrudd av sykdommer blant vill og oppdrettet laks.

Ellen Hambro er direktør i Miljødirektoratet.

Ellen Hambro er direktør i Miljødirektoratet.

Foto: Fotograf John Petter Reinertsen

Dugnadsarbeid

Roger Jørgensen mener oppgaven med å fjerne arten fra norske vassdrag er for stor for fiskerne alene og at jakt med harpun er et mer effektivt tiltak enn garnfiske.

I fjor det bevilget 2,5 millioner kroner til arbeidet med pukkellaks. Mesteparten av jobben gjøres imidlertid på dugnad.

– En viktig del av oppdraget til VKM er å vurdere hvilke tiltak som kan settes inn for å hindre etablering, uten at tiltakene har for stor påvirkning på de norske artene i elvene, sier Hambro.