NRK Meny
Normal

Venter med oljestandpunkt

Olje og gass utenfor Lofoten og Vesterålen er en av de største politiske stridstemaene foran årets Stortingsvalg. Arbeiderpartikandidaten vil ikke mene noe før til neste år.

Eirik Sivertsen

Eirik Sivertsen sitter for Arbeiderpartiet i bystyret i Bodø. Han har også vært leder for Bodø Arbeiderparti

Foto: Eirik Sivertsen

Eirik Sivertsen er Arbeiderpartiets tredjekandidat i Nordland foran høstens valg.

Partiet har i dag fire representanter fra Nordland inne på Stortinget. De vil kjempe for å beholde antall mandater i neste stortingsperiode.

Petroleums-dillemaet

Arbeiderpartiet vil vente med å ta et klart standpunkt for eller mot petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen til etter at forvaltningsplanen er rullert i 2010.

Eirik Sivertsen stiller seg bak partiets holdning i den omstridte saken.

Bedre veinett i Nordland

Sivertsen er i dag kommunepolitiker i Bodø, en kommune som har samferdsel høyt oppe på den politiske agendaen. Bodø er en del av en større veipakkesatsing i Salten.

Etter mange års lokalpolitisk kamp skal blant annet innfartsveiene til fylkeshovedstaden rustes opp og trafikkapasiteten utvides.

I Nordland for øvrig er det store behov for utbedring og utvidelser av veiene.

– For meg blir opprusting av stamveinettet og videre satsing på Nordlandsbanen blant de viktigste samferdselssaken de neste fire årene. I tillegg må samferdselssatsingen legge til rette for verdiskapningen i fylket, sier Sivertsen.

Finanskrisa har også preget Nordland. Innenfor bygg og anlegg har flere mennesker mistet jobbene sine, og industrien i fylket har vært nødt til å permittere mange. Behovet for arbeid til folk har meldt seg sterkere etter at finanskrisa slo inn.

Det er viktig at alle har en jobb å gå til. Vi må skape attraktive arbeidsplasser som hindrer fraflytting, sier Eirik Sivertsen.

38-åringen leder i dag komiteen for plan, næring og miljø i Bodø. Nå vil han ta steget inn i stortingssalen, og at Arbeiderpartiet regjerer fire nye år sammen med Sv og Senterpartiet.

Send epost til Eirik Sivertsen

Følg Eirik Sivertsen på Twitter

Eirik Sivertsen på Facebook

Eirik Sivsertsens nettside

Arbeiderpartiets nettsider