Hopp til innhold

Einar sto fast i 29 timer: – Koster samfunnet dyrt

Ny rapport viser at stengte fjelloverganger i nord koster samfunnet 90 millioner kroner – men da er ikke tap grunnet forsinket gods og fisk regnet med.

lastebil1

I totalt 29 timer måtte Einar vente på å komme seg over fjellet.

Foto: Gisle Forland / NRK

Det er forskningsinstituttet Nordlandsforskning som har analysert 17 fjelloverganger i Nord-Norge for å finne ut hvor mye det lønner seg for samfunnet å gjøre utbedringer på veiene.

Med mer enn 30 år bak rattet, vet tungtransportsjåfør Einar Solheim at det langt fra alltid er strålende solskinn og kremforhold over fjellovergangene i Nord-Norge.

– Under uværet stod jeg i 27 timer og ventet før det åpnet, så kjørte jeg opp på fjellet. Der måtte jeg vente i to timer til. Totalt 29 timer tapt – og jeg kom ikke hjem den dagen jeg hadde regnet med å være hjemme, forteller sjåføren.

90 millioner i tap årlig

Alle de 17 overgangene er statlige veier, unntatt to i Finnmark som er fylkesveier. Verdien av tapt tid ved disse fjellovergangene utgjør til sammen 90 millioner kroner per år – på grunn av dårlig vær og føreforhold.

Rundt en tredjedel av dette gjelder tyngre kjøretøy. Størst tidskostnad har Bjørnfjell på E10 i Nordland, med nesten 21 millioner kroner hvert år.

Rapporten er bestilt av Statens vegvesen. Strategisjef i region nord, Unni Gifstad, sier de vil bruke den i sitt videre arbeid.

Unni Gifstad Statens vegvesen

Unni Gifstad er strategisjef i Statens vegvesen i Nord-Norge.

Foto: Gisle Forland / NRK

– Vi vil vite hvilke konsekvenser slik stenging har for samfunnet. Det blir ikke akkurat mindre vær og vinter i Nord-Norge, påpeker hun.

– Et nyttig verktøy

Det er ifølge rapporten likevel grunn til å anta at de reelle kostnadene er langt høyere enn de 90 millionene. For i tillegg kommer kostnader knyttet til tap i verdi på forsinket gods, som fisk som blir ødelagt eller forringet og bøter for sen levering.

Gifstad sier at de fremover vil se på hvordan de kan gjøre flere, mindre tiltak som kan hjelpe, som brøyting, belysning og heving av veglinjer.

– Nå skal vi jobbe videre med de viktigste fjellstrekningene i Nord-Norge, som også denne rapporten peker på. Det vil vi prioritere i arbeidet med ny Nasjonal Transportplan, forteller hun.

Kontroll på Bjørnfjell torsdag denne uken

Kjøretøy som står fast fordi fjellovergangen over Bjørnfjell på E10 i Nordland er stengt, står for 21 millioner kroner – rundt en tredjedel av tapt verdi ved stengte fjelloverganger årlig.

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Ikke belyst tidligere

At været er dårlig i Norge, er ikke nytt for Statens vegvesen. Gifstad forteller at det er interessant å se på tidstapet næringslivet har når godstransporten øker. Vegvesenet vil bruke rapporten når de skal prioritere veiprosjekter fremover.

– Vi gjør samfunnsøkonomiske analyser når vi beregner hvor det er størst behov for tiltak. Stengte fjelloverganger har tidligere ikke vært belyst som en kostnad for samfunnet, sier strategisjefen.

Hva innebærer det?

– Det betyr at det koster noe for næringslivet å ha beredskap ved stengte fjelloverganger. Med denne rapporten ser vi tapet næringslivet har, og hvor det må settes inn tiltak.