Hopp til innhold

Eier mishandler hunder igjen: – Tas ikke alvorlig nok, mener Dyrevernalliansen

Mattilsynet har gitt hundeeier aktivitetsforbud grunnet mishandling. Likevel avler hun nye, og selger dem. Dyrevernalliansen mener slike saker ikke tas alvorlig nok av myndighetene.

Hvit hund med skitt i pelsen

Hundene har tidligere slitt med diaré, og får minimalt med mosjon, står det i Mattilsynets rapport fra 2015.

Foto: Mattilsynet

Kvinnen som avler opp hunder, bor i et tettbygd strøk i Bodø, og har på det meste hatt over 50 hunder og valper i boligen sin. Hun har blitt fratatt hunder både i 2010, 2014 og i 2015 grunnet dårlige levekår. Hun ble igjen fratatt fire valper tirsdag forrige uke.

– Bakgrunnen var at hun drev med oppdrett. Så ble det altfor mange hunder som hun hadde i sitt husvære. Hun drev salg av valper. Dette gikk over styr, og vi var inne flere ganger for å få ned antallet, sier Arnt Inge Berget i Mattilsynet.

Under tidligere besøk avdekket Dyrevernnemnda i Bodø at hundene fikk lite mosjon, og flere døde av tarmsykdommer.

Hunder på veranda

Bilde fra andre gang Mattilsynet hentet hundene. Tirsdag denne uken ble eier fratatt fire hunder, to voksne og to valper.

Foto: Mattilsynet

– Gjort det vi kan

Berget var med å hente hundene til eieren på tirsdag forrige uke. Han sier de skal anmelde kvinnen og at hu har aktivitetsnekt. Hun får da ikke eie, avle, eller på noen som helst måte ha ansvar for hund, heter det i rapporten fra Mattilsynet.

– Mer enn det kan ikke Mattilsynet gjøre, sier Berget.

Psykiatrisk tvungen behandling

Live Kleveland i Dyrevernalliansen støtter Mattilsynet, og mener de har brukt de virkemidlene de har til disposisjon.

Live Kleveland

Live Kleveland i dyrevernsalliansen setter spørsmålstegn til dyrevernsloven.

Hun sier det er vanlig i dyremishandlingssaker der folk samler mange dyr, at det ofte er ressurssvake personer som har en psykisk problematikk på ett eller annet vis. Kleveland setter derfor spørsmålstegn til om tvungen psykisk behandling kan være en mulighet for å sette en stopper på slike saker.

Det som blir en politisk vurdering er om denne typen dyremishandling er så alvorlig at man skal lovfeste andre mulige virkemidler. I så fall vil det være psykiatrisk tvungen behandling, eller forvaring, sier Kleveland og legger til;

– Jeg tror ikke politikerne vil vurdere denne type sak som så alvorlig, selv om den er det.

Ifølge dyrevernsloven § 35 og § 37, er strafferammen på dyremishandling enten en tvangsmulkt i form av engangsmulkt eller løpende dagmulkt, eller fengsel inntil ett år. Grov overtredelse straffes med fengsel inntil 3 år.

– Hjelper ikke med fengsel

Kleveland mener det er et generelt problem i kriminalomsorgen at en person som har begått en kriminell handling én gang, ofte fortsetter å begå kriminelle handlinger.

Skitten stue med hundelort på gulvet

Bilde fra 2014: Inne i boligen ligger det avføring fra hundene ulike steder, som dette bildet viser.

Foto: Mattilsynet

– Folk blir fengslet, så fortsetter mange når de kommer ut, sier hun og legger til;

– Det som er poenget er jo at hun slutter med det hun gjør. Man kan ikke bare sette henne i fengsel, det vil jo ikke ha noen effekt. Da fortsetter hun jo bare når hun kommer ut igjen.

NRK har ikke lyktes i å komme i kontakt med dyreeieren.