E6 stengt seks timer i døgnet

Fra og med neste uke blir E6 stengt på kveld og natt like ved Aspnes Camping nord for Mosjøen. Grunnen er at Skanska skal sprenge ut store mengder stein, og det er fare for nedfall på E6. Arbeidet vil pågå de neste ti ukene, og E6 er stengt i tidsrommet 20:00-02:00 mandag til lørdag. Omkjøring er skiltet langs fv. 78, melder Vegvesenet i en pressemelding.

Omkjøring
Foto: Statens vegvesen