Hopp til innhold

Må vente i timevis på vedlikehold av tunneler som skal skrotes

Før ny E6 i Sørfold etableres må gamle tunneler vedlikeholdes. Kombinert med årlig rundvask blir køene lange, og tungtransporten fortviler.

Kø før tunnelpassering i Sørfold.

E6 i Sørfold har vært gjenstand for kritikk ved flere anledninger. Veien er utslitt og gammel. Tunnelene like så.

Derfor var det stor jubel da strekningen kom inn i Nasjonal transportplan.

Men.

Det tar lang tid før veien er ferdig – og før den tid må tunnelene både vedlikeholdes og vaskes.

Lastebilsjåførene som bruker strekningen reagerer nå på det de mener er dårlig koordinering av Vegvesenet.

– Hvis du først må stå to timer å vente på å komme gjennom en tunnel, og så vente på nytt ved neste tunnel, da må du plutselig stoppe bilen i ni timer på grunn av hvilebestemmelsene, sier Frank Lauritz Jensen i Norges Lastebileier-Forbund.

– I verste fall må du avvikle døgnhvilen. Det er klart det er en katastrofe for fremføringen av gods.

– Være så snill å kutte det ut

Vedlikeholdsarbeidet som gjennomføres gjøres av Implenia. De er under kontrakt med Statens vegvesen. Det samme gjelder Mesta, som gjennomfører rengjøring.

Grete Livik, praktisk tunnelforvalter i Statens vegvesen, sier til NRK at arbeidet er høyst nødvendig.

– For det første gjør vi en geologisk hovedinspeksjon. Hver tunnel skal sjekkes av geolog hvert femte år. I etterkant jobbes det med å utbedre det som oppdages.

– Den eksisterende veien må være trygg frem til den nye veien er på plass og det kan ta mange år.

Hovedproblemet oppsto ifølge lastebilsjåførene da Mesta begynte med rengjøringen – på toppen av vedlikeholdet.

– Mesta har driftsansvar for våre tunneler. De har en fast kontrakt som sier at tunnelene skal vaskes etter vinteren. Dette blir vanligvis gjennomført i mai og juni, sier Livik.

Frank Lauritz Jensen, rådgiver i Norges Lastebileier-Forbund

Frank Lauritz Jensen i Norges Lastebileier-Forbund. 

Foto: Ole-Fredrik Lambertsen / NRK

Jensen i Norges Lastebileier-Forbund sier han har en viss forståelse for at det må gjøres vedlikehold.

– Men jeg håper det ikke er snakk om store oppgraderinger som eventuelt ikke er høyst nødvendig. Da må de være så snill å kutte det ut. Det skal jo komme ny vei i Sørfold.

Møter veggen

Hogne Nordnes Svendsgård kjører lastebil på strekningen hver uke.

– Jeg kjører fra Harstad til Bodø for Tine, og hver måned har jeg 424 tunnelpasseringer. Implenia har god kommunikasjon internt, og slipper oss gjennom på en god måte, sier han til NRK.

– Mesta bryr seg ikke på samme måte, og de har satt kroken på døra og gjør det de skal i tunnelen.

Også han forteller at ventetiden kan gi konsekvenser for godstransporten.

– Forrige tur jeg kjørte kom vi gjennom en tunnel Implenia hadde stengt. Så kom vi videre til en Mesta hadde stengt, og der måtte vi vente i to timer.

– Da møter vi veggen.

Tunneler i Sørfold

Tunnelene i Sørfold er trange. Mange jublet da strekningen kom inn i Nasjonal Transportplan.

Foto: NRK

Jensen gir Svendsgård støtte.

– Hvis de plutselig ikke når ferga så blir det i hvert fall en katastrofe.

– Hva mener du burde vært gjort?

– Budskapet er at før de iverksetter slikt planlagt vedlikeholdsarbeid må de ta kontakt med forbundet. Vi representerer flest i transporten i Norge, og vi kan gi dem innspill.

– Som det er nå har Vegvesenet tatt en beslutning uten å høre på oss. Det er helt uakseptabelt.

Ny E6 i Sørfold

Den nye veien i Sørfold vil ikke bli bygd med det første, og derfor må tunnelene vedlikeholdes.

Foto: Statens vegvesen

– Jeg har full forståelse

Grete Livik i Statens vegvesen påpeker at de på et eller annet tidspunkt er nødt til å gjennomføre jobben.

Men hun sier det er beklagelig at mye arbeid nå kolliderer, og skjønner at sjåførene blir irritert.

– Vi ser at det kunne vært koordinert noe bedre, og vi jobber videre med å få gjort dette enda bedre så fort som mulig, sier hun til NRK.

– Hvordan jobber dere for å få det tilpasset på en bedre måte?

– Vi må snakke med dem som er involvert i arbeidet og se om det er muligheter for justering. Det som gjør dette vanskelig er at mye av arbeidet ikke kan avsluttes før en arbeidsoperasjon er ferdig.

– Har det vært diskutert internt om dere burde snakket med sjåførene for å høre på deres innspill?

– Vi er ikke fremmed for å diskutere med dem, og vi har fått meldinger fra tungbilnæringen tidligere. Da har vi prøvd å justere arbeidet så godt som mulig med tanke på fergeavganger. Men det er vanskelig å få det til på alle steder, sier hun og avslutter:

– Tiltakene vi gjør er helt nødvendig for sikkerhet i tunnelene.