E6 i Nordland er vinneren

Regjeringen gir 13 milliarder til veiene i Nord-Norge, og Nordland vinner på storsatsing på E6.

Buss og lastebil kilte seg fast på E6

BOM FAST: En av E6' mest kjente flaskehalser - jernebaneundergangen ved Setså mellom Fauske og Rognan.

Foto: Jens Kyed / NRK

LES OGSÅ: Dette får havnene:

Allerede i går kunne hele Narvik glede over at milliardprosjektet Hålogalandsbrua blir satt i gang allerede neste år. I dag kommer alle de andre detaljene i regjeringas storsatsing på vei tog og havner i Norge. Nordland er det fylket i Nord-Norge som har mest grunn til å glede seg.

  • E6 i Grane skal utbedres, prosjektet skal delvis bompengefinansieres
  • Strekninga Mosjøen-Korgfjellet starter i 2014, det samme gjør Mo-Bolna, der blir det bompenger dersom lokalbefolkninga vil.
  • Strekninga Sørelva-Borkamo, Narvik sentrum og Kråkmofjellet skal utbedres, og det blir tunnel gjennom Ulvsvågskaret.
  • På Riksvei 80 blir det bru ved Hopen, E10 Gullesfjordbotn - Tjeldsund står også i planen.
  • Det blir rassikring i Moskenes og Flakstad, og Vegpakke Salten får 450 millioner.
  • Det blir fjernstyring på jernbanen mellom Mosjøen og Bodø.
  • E10 Gullesfjordbotn - Tjeldsund står også i planen. Det blir rassikring i Moskenes og Flakstad, og Vegpakke Salten får 450 millioner. Og det blir fjernstyring på jernbanen mellom Mosjøen og Bodø.

LES OGSÅ: Lover gulstripe langs hele E6

-Statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet, Janne Sjelmo Nordås, sier det er signaler fra næringsliv og lokale politikse krefter som er den sterkeste begrunnelsen for at det er E6 gjennom Nord-Norge som er den store satsingen i Nasjonal transportplan

.

Janne sjelmo Nordås

Orienterte: Statssekretær Janne Sjelmo Nordås redegjorde for hvor mye Nordland fikk i transportplanen.

Foto: Ingrid Danielsen

LES OGSÅ:Forventer mye veipenger

Næringslivet i Nord-Norge har behov for en sikker transportkorridor, og E6 er hovedpulsåren. Dette var et ganske klart krav både fra fylkesting landsdelsutvalg, seri Sjelmo Nordås.

Regionveisjef Torbjørn Naimak var en lykkelig mann etter at trensportplanen ble lagt fram.

Skåler for Hålogalandsbrua

Naimak

- Et solid løft: Mener regionveisjef Torbjørn Naimak.

Foto: Ingrid Danielsen

- Dette er et kraftig løft for veistrekningene i nord. Summen av alle tiltakene innenfor tiårsplanen er på 13 milliarder kroner. Det er en tredobling av innsatsen i dag, og hvis de planlagte bompengeordingene blir realitet, så vil innsatsen bli firedoblet, sier Naimak, som gleder seg til å ta fatt på oppgavene.

- Dette blir utfordrende, det er klart, men jeg er veldig glad for at E6 nå får helhetlige løsninger på hele strekningen i landsdelen. Nå får vi endelig på plass hovedstrukturen i det nordnorske veinettet, sier Naimak.