Dyrt for unge musikere

- Jeg frykter at kulturskolene blir et tilbud kun de rike har råd til, mener fylkesleder Arne Kristian Torbergsen i Norsk Kulturskoleråd.

illustrasjonsfoto (scanpix)
Foto: VALERY HACHE / Scanpix

Etter at maksprisen på kulturskolene falt bort i 2004, har det vært ei kraftig økning i skolepengene.

Nå er det kommunene selv som bestemmer hvor mye det skal koste å gå på kulturskole.

Det har resultert i at over halvparten av kulturskolene i Norge koster mer enn den tidligere maksprisen på 1.600 kroner. Den dyreste kulturskolen i Norge koster nå 4.200 kroner i året.

 

- Kan miste talenter 

Fylkesleder Arne Kristian Torbergsen i Norsk Kulturskoleråd, frykter et klasseskille.

- Denne prisøkningen gir ugunstige utslag for de som har dårlig råd og familier med flere barn. I verste fall kan det resultere i at barn med talent og ikke minst lyst, faller ut hvis egenandelen blir for høy, sier Torbergsen.

Han sier styret i Nordland Kulturskoleråd har hørt om elever som måtte slutte, fordi foreldrene ikke så seg råd til å betale de økte skolepengene.

Verstingen Narvik

Å lære å spille kornett og tuba ved Norges eldste kulturskole, Narvik, er dyrere enn ellers i Nordland. Her koster en skoleplass 2.200 kroner i året. I tillegg kommer utgifter til instrument og noter. Årsaken til at prisen har gått opp er dårlig kommuneøkonomi, sier administrasjonssjef Trond Lorang Hermansen i Narvik kommune.

- Alternativet er å redusere dagens tilbud, noe som ikke var ønskelig i årets budsjettvedtak, sier Hermansen.

Ingen endring

Kommunene er lovpålagt å tilby kulturskole. Og i Soria Moria erklæringen står det at alle barn skal ha et tilbud om plass i kulturskolen til en rimelig pris. Men Kunnskapsdepartementet har foreløpig ingen planer om å gå tilbake til ordningen med makspris.

De øremerkedemidlene til kulturskolene falt bort i 2004.