Hopp til innhold

Tidligere nordsjødykker: – En gledens dag for alle dykkerne

Nordsjødykkerne vant fram mot Norge i Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Domstolen mener den norske stat har brutt menneskerettighetene.

Jan Erik Eriksen

Jan Erik Eriksen fra Leirfjord takker de syv dykkerne som har kjempet for nordsjødykkernes sak i Strasbourg.

Foto: Beth Mørch Pettersen / NRK

– Det er en gledens dag for alle dykkerne, alle deres pårørende og til den øvrige norske befolkning som har betvilt hva vi kjempet for, sier tidligere nordsjødykker og medlem av pionerdykkerforeningen, Jan Erik Eriksen fra Leirfjord.

Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg mener staten er ansvarlig for manglende informasjon om farene ved dykkingen.

Dykkerne er tilkjent en kompensasjon på 8.000 euro hver og får i tillegg dekket alle saksomkostninger.

– Jeg er veldig glad for at det har gått i vår favør. Det har vært en forferdelig lang kamp. Vi vant fram på mange punkter i lagmannsretten, men Staten kunne ikke tilknyttes nær nok tilslutning til selve dykkevirksomheten og derfor er det veldig positivt at dette ble resultatet.

Kamp for ansvarliggjøring

Dykkerne mener jobben de gjorde for staten fra oljeeventyret begynte på 1960-tallet helt fram til 1990 har påført dem store helseskader, og de krever millionbeløp i erstatning.

Etter flere runder i det norske rettsapparatet, har dykkerne saksøkt staten for brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

– Kampen har handlet om hvem som har ansvaret for at arbeidsmiljøloven og andre rettigheter som skulle ivareta vår sikkerhet i Nordsjøen ikke ble fulgt. På land er arbeidstilsynet og myndighetene på pletten før hammeren har truffet fingeren til mannen. I Nordsjøen ble ikke kontrollen fulgt skikkelig opp.

Kjemper videre

Advokat Erik Johnsrud sa til NRK i går at en seier i Strasbourg vil gjøre det formelt mulig å gjenåpne Høyesterettssaken, og at det deretter vil kunne jobbes videre med den enkelte dykkers erstatningskrav.

Eriksen er klar på at kampen for dykkerne ikke er over.

– Dette vil være en sak for alle dykkerne som har kjempet i rettssystemet.

Han var ikke selv blant de syv som klagde Norge inn for menneskerettighetsdomstolen, men setter stor pris på at de tok opp kampen i Strasbourg.

– Jeg har ikke lest dommen, men ønsker å gi de som har vært i Strasbourg som pionerer for alle oss andre, en stor ære og takk for at de har kommet så langt.

(artikkelen fortsetter under)

Jan Erik Eiksen, tidligere Nordsjødykker

Jan-Erik Eriksen går jevnlig til behandling på Nordlandssykehuset for plagene etter at han var Nordsjødykker på 1970-tallet.

Foto: Knut Rindahl / NRK

Pådro seg livsvarigeskader

Arbeidet Eriksen utførte under begynnelsen av det norske oljeeventyret gjorde at at hjernen og sentralnervesystemet hans er påført uopprettelige skader. Skader Eriksen mener staten fra arbeidstilsyn og oppover visste at de utsatte dykkerne for.

Fortsatt kjenner han tiden som dykker på kroppen.

– Det er en kamp hver dag. Det er vanskelig å få beina med seg. Det er vanskelig å få lungene til å fungere slik at jeg får luft. Hadde det ikke vært for at gode kirurger har operert og stablet meg opp med bolter og titanskinner, ville jeg ikke vært oppegående i det hele tatt, sier Eriksen til NRK i dag.

Til tross for helseproblemene er han i dag kun lykkelig over at dykkerne vant fram i Strasbourg.

– Vi vant fram på mange punkter i lagmannsretten, men Staten ikke kunne knyttes nær nok til selve dykkevirksomheten. Derfor er det veldig positivt at dette ble resultatet.