Hopp til innhold

Dusørjakt: Du kan fortsatt tjene deg rik på 7000 oppdrettslaks

Fiskere langs kysten har tjent gode penger på å fange rømt oppdrettslaks på Helgeland, og nå utvides fisketidene. – Har aldri opplevd at så mye tas over et så stort område, sier seniorrådgiver.

Oppdrettslaks

– Jo mer fisk som fiskes nå, dess mindre gyting mellom oppdrettslaks og villaks vil finne sted til neste år, sier Lars Sæter hos fylkesmannen til NRK.

Foto: MON

I september oppdaget oppdrettsselskapet Nova Sea et hull i nota som holder fisken i anlegget. Over 9000 laks ble antatt å ha rømt fra anlegget, og fiskeridirektoratet påla selskapet gjenfangsplikt. Nova Sea har derfor utlovet en dusør på 300 kroner per rømt oppdrettslaks, noe som har blitt en lukrativ fangst for flere fiskere langs kysten.

Fiskeridirektoratet antar at 7000 av de rømte oppdrettslaksene fortsatt er på rømmen, og utvider nå den opprinnelige tillatelsen til å fiske opp laksen.

– Vi utvider både området og tidsrommet for at en større del av den rømte laksen skal kunne fiskes opp. Nå omfatter området også Ranfjorden og Sjonafjorden, sier seniorrådgiver hos fylkesmannen, Lars Sæter til NRK.

– Glad for at mye er tatt

Lars Sæter

Lars Sæter hos fylkesmannen i Nordland.

Foto: Harald Krogtoft / NRK

Gjenfangstfristen er satt til 6. november. Mye tyder på at den rømte fisken fra oppdrettsanlegget har vandret videre nordover, men Sæter mener man ikke kan være helt sikker på at det er samme fisken.

– Det er ikke overraskende at den flytter på seg, men det er spesielt at man tar opp så mye fisk over et så stort område. Så langt anslår vi at det er fisket opp to tusen av i alt ni tusen rømlinger.

I fjor registrerte Fiskeridirektoratet rømming på til sammen om lag 157 000 laks, 5 ørret, 84 000 regnbueørret og 80 rognkjeks i Norge.

Sæter sier de hos fylkesmannen er glade for at så mye av fisken allerede er tatt. Han har aldri vært borti at en så stor andel av rømt oppdrettslaks har blitt fisket opp så fort før.

Gir laksen mindre sjans til å spre genene sine

Arthur Andersen holder opp en laks som han og Svein Andersen har fisket opp ved Stokkasjøen

Arthur Andersen (14) holder opp en laks som han og faren fisket opp.

Foto: Privat

– Det viser jo bare at fisken er lett tilgjengelig, og det er dessuten svært gunstig at vi får fisket den opp nå. Et lite antall av fisken er gytemoden, men til neste år vil nok en stor andel av fisken som overlever, være nettopp klar for gyting.

Jo mer fisk som fiskes nå, dess mindre gyting mellom oppdrettsslaks og villaks vil finne sted til neste år. Dessuten er det andre fordeler med å ta opp oppdretsslaksen, mener Sæter.

– Det er en god matfisk, og absolutt en ressurs.

Fangsten må dokumenteres

Fylkesmannen skriver i en pressemelding at det aktuelle fisket etter oppdrettslaksen skal medføre liten grad av skade på naturmangfoldet.

For å få betaling, må fangsten dokumenteres ved innlevering av fisk eller fettfinne fra fisken.

Nova Sea utlovte selv dusøren på 300 kroner per fisk. Om de viderefører dusøren er usikkert.

– Vi er nødt til å se på geografien og størrelsen på det utvidede området. I utgangspunktet gjelder dusøren ut oktober, men vi skal gjøre en ny vurdering, sier daglig leder i Nova Sea, Odd Strøm.