Droppet lekser: – Bedre å være ute på fritida

I 15 år har Digermulen skole i Lofoten droppet å gi elevene lekser. I dag er også skolene i Skrova, Gimsøy og Henningsvær definert som leksefrie skoler. – En fordel både for elever og lærere.

Elev leksefri skole, Maria Kristiansen Larssen

SLIPPER LEKSER: Maria Kristiansen Larssen er en av rundt 50 elever ved Henningsvær skole som slipper lekser. – Herlig, mener hun.

Foto: John Inge Johansen / NRK

I Henningsvær har de lagt opp dette løpet det siste skoleåret. Maria Kristiansen Larssen er en av rundt 50 elever ved Henningsvær skole som slipper lekser. Hun er storfornøyd.

– Det er bedre for oss som kan være ute på fritida i stedet for å sitte inne med lekser. Det er kjempefint for oss elever.

Når vi jobber på skolen får vi hjelp. Det er det ikke alle som får hjemme, sier elev Maria Sandbygt.

Lærerne ved de leksefrie skolene mener det blir mer motiverende å gå på skolen når elevene får mer fritid.

Mange var skeptisk

Leksefri skole, Renate Odinsen

I starten måtte skolehverdagen struktureres på nytt. Det ble en del endringer og mye arbeid, sier lærer Renate Odinsen som underviser i Henningsvær.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Men veien fram til å unngå hjemmearbeid har ført til en del merarbeid for lærerne. I starten måtte skolehverdagen struktureres på nytt. Det ble en del endringer og mye arbeid, sier lærer Renate Odinsen som underviser i Henningsvær.

– Vi ser på elevene at de er mer harmoniske og mer motivert for arbeidet, vi ser at vi får gjort stort sett det vi skal gjøre, sier lærer Bjørn Tore Nordvik.

– Det var mange som var skeptisk, også vi lærere, spesielt i forhold til om vi kom til å klare å gå gjennom alt stoffet i årsplanene. Nå er alt komprimert til den tida vi er på skolen, og til nå er det positive erfaringer sier Bjørn Tore Nordvik som understreker at ordninga skal opp til evaluering etter et år.

Lærerne fornøyde

Det er 15 år siden Digermulen skole i Lofoten innførte leksefri for elevene. Over hele landet går lekesedebatten, men Utdanningsdirektoratet har ikke noen tall på hvor mange som har denne ordninga i Norge.

leksefri skole, Bjørn Tore Nordvik.

– Vi ser på elevene at de er mer harmoniske og mer motivert for arbeidet, vi ser at vi får gjort stort sett det vi skal gjøre, sier lærer Bjørn Tore Nordvik.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Oslo, Tromsø og flere kommuner i Rogaland leker med tanken og ønsker å teste ut leksefrihet for elevene. I Vågan har fire av ti skoler allerede innført ordninga i de små skolene, nå er kommunens største skole også på gli etter at elevrådet på mellomtrinnet har bedt om leksefri skole.

– Vi synes det er et flott initiativ fra elevrådet og tar det videre til Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU), Samarbeidsutvalget og Elevrådet. Dersom det er veldig stemning for skal vi la et team som eventuelt har lyst få lov til å prøve dette ut, sier rektor Karl Inge Borgen ved Svolvær skole.

Skolen har i overkant av 600 elever og det er mange utfordringer knyttet til endring av skolehverdagen. Og endringer må det nødvendigvis bli, for elevene må jobbe annerledes enn det de gjør i dag.

– I ungdomstrinnet har vi ukeplaner med ukemål, dersom elevene gjør det de skal innenfor skoletida blir det ikke behov for hjemmearbeid. Vi kaller det ikke lekser, sier Jon Magnus Gjelle som har undervist på skolen i 30 år.

Superfornøyd

De fire skolene som allerede har innført leksefrihet gjør det etter modell fra Digermulen skole. Her kuttet de hjemmearbeidet allerede i år 2000 og rektor Gunnar Årstein roser denne hverdagen opp i skyene.

– Vi har ikke lekser, men en ukeplan er laget slik at dersom de er effektive på skolen så blir de ferdige, sier Årstein.

I dag er også skolene i Skrova, Gimsøy og Henningsvær definert som leksefrie skoler. I Henningsvær har de lagt opp dette løpet det siste skoleåret.