– Diskusjonen er lagt død

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) legger fra seg ideen om ett felles universitet i Nord-Norge.

Torbjørn Røe Isaksen

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har lagt diskusjonen død. – Det blir to universiteter i Nord-Norge, sier han.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

I mai ba kunnskapsministeren alle høgskoler og universitet i Norge om å komme med forslag til hvordan man best kan organisere høyere utdanning i framtida.

I dag sier Isaksen til Avisa Nordland at han har lagt fra seg ideen om ett universitet i Nord-Norge.

– Det er to grunner til det, det er en fordel for landsdelen å ha to universitet som kan utfylle hverandre, den andre årsaken er at det er viktig å sette punktum for en diskusjon som lett kunne overskygge alt annet, sier Isaksen til NRK.no.

Setter strek for debatten

I Nord-Norge har forslagene og alliansene vært mange – og kontroversielle. For eksempel har Høgskolen i Nesna sør i Nordland flagget at de helst vil ligge under Universitetet i Tromsø, mens Harstad i Troms vil til Universitetet i Bodø.

I september møtte Isaksen nordnorske universiteter og høyskoler til et dialogmøte i Bodø.

– Det har vært en veldig god debatt, alle avgjørelser er vanskelige, men jeg mener at dette er en klok avgjørelse. Debatten om organiseringen av høyere utdanning vil fortsette i framtiden, men det må den gjøre med denne avklaringen i bunn.

– Hvorfor har det vært viktig å få denne avklaringen nå?

– Vi har vært opptatt av å ha en prosess der vi har alle muligheter på bordet, men så må vi etter hvert også sette punktum for noen muligheter og rett og slett sette strek for debatten. Nå har vi lagt bort det ene forslaget om ett universitet og sier at det i utgangspunktet vil være to universitet i Nord-Norge.

Diskusjonen er lagt død

Universitetet i Nordland

– Diskusjonen om ett eller to universiteter i Nord-Norge, er lagt død, sier kunnskapsministeren. Det betyr at Universitetet i Nordland får bli.

Foto: Harrieth Aira

Kunnskapsministeren ønsker nå å bygge på universitetene i Tromsø og i Bodø.

– I fremtiden må vi fortsette å diskutere hvordan vi kan oppnå et godt utdanningssystem, men nå sier vi klart at diskusjonen om ett eller to universitet i Nord-Norge, er lagt død.

Innen 1. november vil departementet ha en uttalelse fra hver utdanningsinstitusjon på hvilke samarbeidskonstellasjoner de ser for seg.

Isaksen ønsker ikke å si noe sikkert om fremtiden til høgskolene i Nesna, Narvik, Harstad.

– Det pågår en god og spennende debatt i Nord-Norge om hvordan man skal få best mulig kvalitet i den høyere utdannelsen i landsdelen. Jeg vet at diskusjonen går livlig, og jeg ser fram til å lytte til innspillene som kommer inn 1. november.

– Det er veldig gledelig

Rektor Pål Pedersen ved Universitetet i Nordland

Rektor Pål Pedersen ved Universitetet i Nordland er glad for at det blir to universitet i Nord-Norge.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen

Rektor Pål Pedersen ved Universitetet i Nordland syns det er godt å få avklaringen fra kunnskapsministeren. Han er positiv til avgjørelsen som er tatt.

– Vi har hele tiden ment at det har vært en god idé å satse på de to universitetene vi har. Denne avgjørelsen gjør at arbeidet vårt med å forbedre kvaliteten i det vi gjør og å drive institusjonene på en god og fornuftig måte blir enklere, sier Pedersen til NRK.no.

– Er du overrasket over avgjørelsen som kom fram i dag?

– Nei, jeg er ikke det. Landsdelen er stor og det er gode grunner til å til å ha to universitet som begge bidrar til kunnskapsutvikling både i utdanning og forskning. Jeg er glad for at departementet også ser at dette er en god løsning, sier rektoren.

Pedersen mener avgjørelsen fra kunnskapsdepartementet vil gjøre det lettere å diskutere hvilken retning høgskolene i landsdelen skal ta.

– Vi er i en situasjon nå der vi ser på mulighetene for å diskutere med høyskolene i landsdelene om hvilken retning de skal ta, og det at vi nå vet at vi har to universitet å forholde oss til, vil gjøre situasjonen om hvor de kan posisjonere seg lettere.

Vil friste Narvik

Pedersen er usikker på hvordan fremtiden vil se ut for høgskolene i landsdelen.

– Vi har hatt en god dialog med høgskolene over flere år, der vi ser på muligheten for at de kan bli en del av universitetslandskapet. Jeg ser fram til å se hvilke konklusjoner som vil trekkes når institusjonene har sendt inn innspillene sine.

Rektoren ønsker nå å friste Narvik til å bli en del av Universitetet i Nordland.

– Nå er alternativene tydeligere og lettere å ta for høgskolen, og jeg syns at det er en god idé at den teknologiske utdanningen og forskningen som Narvik representerer blir en del av oss i årene som kommer.