Dropper omstridt ambulanse-kutt

Det omstridte ambulansekuttet i Nordlandssykehuset legges på is. – En gledens dag, sier Andøyordfører Jonni Solsvik (H).

Nordlandssykehuset i Vesterålen

Sykehuset på Stokmarknes i Vesterålen ble åpnet i august i fjor. Ordførerne i regionen sender nå brev til Helsetilsynet for å få saken vurdert på nytt. De mener vedtaket ikke er i tråd med pasientrettighetsloven om øyeblikkelig hjelp.

Foto: Bjørnbakk, Jan-Morten / NTB scanpix

Det går fram av innstillinga til styremøtet i Nordlandssykehuset onsdag. Tiltaket har gått ut på at en ambulanse kan tas ut av drift ved sykdom.

Nordlandssykehuset må spare 120 millioner kroner i 2015, derfor vedtok styret i mars å innføre et sparetiltak 6,4 millioner kroner i ambulansetjenesten.

Ifølge vedtaket skulle det ikke leies inn vikar på overtid dersom en av de to ambulansearbeidere på en bil blir syk eller har annet fravær. Bilen skal i stedet tas ut av drift, dersom det anses å være forsvarlig.

– Befolkningen urolig

– Situasjonen etter 13. april har vært utrygg. Nordlandssykehuset hørte ikke på de faglige rådene om at kuttet ville svekke beredskapen, og det har skapt uro i befolkningen, sier Andøy-ordfører Jonni Solsvik, som også representerer Vesterålen regionråd.

– Jeg er veldig glad for at styret reverserer vedtaket såpass kort tid etter at det ble iverksatt. Nå kommer vi tilbake i en siuasjon hvor vi er tilbake til en minimumberedskap for ambulansene i Vesterålen, legger ordføreren til.

Vedtaket skapte storm

Vedtaket, som ble iverksatt 13. april, har etter direktørens mening fungert bra, men det avsluttes fordi det har skapt motstand blant både politikere og fagfolk.

– Likevel vil det fortsatt være aktuelt å ta ambulanser ut av beredskap, enten på grunn av feil med bilen eller på grunn av vansker med å få tak i kvalifisert og uthvilt personell, skriver direktør Paul Martin Strand i sykehusets evaluering ambulansetjenesten.

Jobber med ny plan

Nordlandssykehuset jobber nå med en ny ambulanseplan for tjenesten, som over flere år hatt et betydelig økonomisk overforbruk. Denne planen skal både tilfredsstille relevante lover, forskrifter og tariffavtaler og tilpasses foretakets økonomiske ramme.

– Vi har store utfordringer med kostnadsnivået og overforbruk innen ambulansetjenesten. Et fortsatt overforbruk vil måtte føre til reduksjon av tjenestetilbud eller beredskap i det øvrige tjenestetilbudet fra de tre sykehusene i foretaket, skriver Strand videre.

Godtar ikke kutt

Ordfører Jonni Solsvik i Andøy er krystallklar på at nye kuttforslag ikke blir godtatt.

– Vi legger til grunn av Vesterålen skal ha en forsvarlig ambulansetjeneste. Tjenesten er en del av akuttfunksjonen i kommunene, og er helt avgjørende for at folk skal ha den tryggeheten de har krav på. Jeg skjønner at Nordlandssykehuset må spare, men å starte med å kutte i ambulanseberedskapen ute i distriktene skaper en ubalanse i forhold til at folk i mer sentrale strøk skal ha rett på en bedre ambulansetjeneste, sier Solsvik.

Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø har tidligere prøvd ut samme sparetiltak, men lagt det på is.

Anestesioverlege Stig Arild Stenersen ved Nordlandssykehuset mener styret må stoppe det omstridte sparetiltaket i ambulansetjenesten.

Nordlandssykehuset skal totalt spare inn 6,4 millioner kroner i ambulansetjenesten. Anestesioverlege Stig Arild Stenersen er sterkt kritisk til at ambulanser kan bli tatt ut av drift ved sykefravær.